Kansspelautoriteit wijzigt haar klachtenprocedure

29 mei 2018

De Kansspelautoriteit heeft haar procedure voor het behandelen en afhandelen van klachten over vergunninghouders gewijzigd. Onlangs is deze gewijzigde procedure in de Staatscourant gepubliceerd. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op de aard van de wijziging en waarom de procedure gewijzigd is.

 

De Kansspelautoriteit meldt zelf het volgende over de wijziging:

“De klachtenprocedure wordt omgezet naar een meldingsprocedure. Dit betekent dat de ontvangen klachten niet meer naar de vergunninghouders worden doorgestuurd, maar dat deze worden geregistreerd als melding bij de Kansspelautoriteit. Diegene die de klacht/melding doet wordt verwezen naar de vergunninghouder. Mocht een melding toch aanleiding geven tot actie van de Kansspelautoriteit, dan zal de Kansspelautoriteit hierover contact opnemen met de vergunninghouder.

 

Waarom een gewijzigde procedure

De huidige klachtenregeling bevat een procedure waarbij de Kansspelautoriteit een inhoudelijk oordeel geeft over de klacht. In de praktijk wordt daaraan geen invulling gegeven. De Kansspelautoriteit heeft tot taak om toe te zien op de naleving van de wet- en regelgeving en verleende vergunningen, maar heeft niet de taak om een inhoudelijk oordeel te vellen over de behoorlijkheid van het handelen van vergunninghouders. Veel klachten worden dan ook afgedaan met de mededeling dat de vergunninghouder niet in strijd heeft gehandeld met de regelgeving en de verleende vergunning.

 

Die werkwijze is niet bevredigend, omdat veel klachten gaan over onbehoorlijk handelen door een vergunninghouder en niet zozeer over handelen in strijd met wet- en regelgeving. De Kansspelautoriteit is echter geen klachtinstituut. Mede hierdoor verkeren klagers in de veronderstelling dat de Kansspelautoriteit een uitspraak zal doen over de behoorlijkheid van het handelen van een vergunninghouder.

 

Meldingsprocedure

De meldingsprocedure (te vinden op deze pagina van de Kansspelautoriteit) beschrijft de feitelijke handelswijze van de Kansspelautoriteit. De nieuwe procedure wordt in de Staatscourant gepubliceerd en zal op website van de Kansspelautoriteit worden geplaatst zodat consumenten beter weten wat zij van de Kansspelautoriteit kunnen verwachten als zij een melding doen.”