Daan Keij benoemd als directeur VAN Kansspelen

1 mei 2023

Het bestuur van brancheorganisatie VAN Kansspelen heeft per 1 mei 2023 Daan Keij benoemd als directeur.

In de afgelopen jaren was hij onder andere werkzaam voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs, BOVAG en de Nederlandse Brouwers, waar hij zich in verschillende functies toelegde op terreinen als politiek-maatschappelijke dialoog, collectieve belangenbehartiging, communicatie en breder verenigingsmanagement. Voordien deed hij vijf jaar werkervaring op als fractiemedewerker in de Tweede Kamer en als consultant op het gebied van public affairs en publieke communicatie.

Keij: “Deze branche is nieuw voor mij, echter het type organisatie, de vraagstukken en bijbehorende interne en externe dynamiek zijn voor mij bekend terrein. Dit betekent dat ik enerzijds een frisse, onbevangen start maak en tegelijk kan ik putten uit de kennis en ervaring die ik onder meer heb opgedaan bij andere brancheverenigingen.”

De eerste tijd zal vanzelfsprekend voor een belangrijk deel in het teken staan van nadere kennismakingen met de leden en nadrukkelijk ook met externe stakeholders. Keij: “Ik ben blij en vereerd met mijn benoeming. In de afgelopen weken heb ik al een aantal aangesloten ondernemers kunnen spreken. Het is een branche die gepast trots is op haar innovatieve en attractieve producten en diensten en zich tegelijk zeer wel bewust is van de maatschappelijke verantwoordelijkheid om niet alleen een plezierig, maar zeker ook een veilig en verantwoord spelaanbod aan te bieden. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking met de leden, het bestuur de nieuw aangetreden voorzitter Henry Meijdam, de collega’s op het verenigingsbureau en alle andere betrokkenen in en rondom de branche”.