Preventie is het belangrijkste onderdeel van beter spelen

Al sinds de jaren negentig zet VAN Kansspelen in op beter spelen. Een onderdeel hiervan is het voorkomen van verslaving. Samen met onze leden en andere betrokken partijen nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van preventie. Het resultaat hiervan is een uitgebreid preventiebeleid op basis van zelfregulering. Na de introductie van artikel 4a in de Wet op de Kansspelen is een deel van ons preventiebeleid in wettelijke regels omgezet. Onze leden met een speelautomatencasino voldoen op het gebied van Verantwoord Spelen aan de volgende wettelijke eisen:

Samen nemen
we onze
verantwoordelijkheid
 1. Toegangscontrole
 2. Informatieverstrekking aan gasten over verantwoord spelen
 3. Toezichthouden op gasten
 4. Alle medewerkers in het bezit van Wettelijk Bewijsstuk Verslavingszorg:
  Cursus Kansspelproblematiek - Niveau 1: signaleren
 5. Bedrijfsleiders in het bezit van Wettelijk Bewijsstuk Verslavingszorg:
  Cursus Kansspelproblematiek - Niveau 1: signaleren
  Cursus Kansspelproblematiek - Niveau 2: gespreksvaardigheden + vervolgcursus
 6. Minimaal één medewerker op dienst moet in het bezit zijn van het wettelijk bewijsstuk (GGZ-certificaat)
 7. Minimaal één medewerker op dienst moet in het bezit zijn van een BHV-certificaat
 8. De medewerkers die vernoemd worden op de exploitatie- en/of aanwezigheidsvergunning dienen
  in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
 9. De verslavingszorg en de cursusverstrekkers stellen in nauw overleg de opleidingsvereisten vast
  en evalueren deze samen. Dit gebeurt onder toezicht van de Kansspelautoriteit.

Het aantal probleemspelers daalt al jaren

Het aantal probleemspelers is gering en toont al jaren een dalende lijn. Dit blijkt uit de cijfers van de Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ). Het gaat hier om het aantal mensen dat zich laat behandelen:

 1. 2.186 personen in 2015 tegenover 2.657 personen in 2009
 2. Het aandeel in totale verslavingsproblematiek: 3 % kansspelverslaving, alcoholverslaving 45 %
  en drugsverslaving 42 %

Bovendien blijkt uit een betrouwbare steekproef van IVZ* dat de meeste probleemspelers kansspelen via internet als bron hebben. Ook het rapport ‘Gokken in kaart’ 2011**, dat in opdracht van de overheid is gemaakt spreekt ook van een dalende tendens.

* Zie blz. 77 van Kerncijfers Verslavingszorg 2015 van IVZ
** Zie blz. I onderaan van het Rapport ‘gokken in kaart’

Meer informatie over preventie en verantwoord spelen:

Samen met andere kansspelaanbieders bieden wij voorlichting aan spelers via Speelbewust.nl. U kunt hier de posters Speelbewust downloaden Poster SB 18 jaar, Poster SB 21 jaar en Poster SB 23 jaar. Ook via onze eigen website Gokwijzer.nl geven wij voorlichting over hoe je onmatig gedrag kunt voorkomen. Hier vind je ook video’s die laten zien hoe onze leden omgaan met ons preventiebeleid.