Brancheverenigingen ontstemd over belastingverhoging

7 november 2022

Brancheverenigingen NOGA, VNLOK en VAN Kansspelen zijn ontstemd over het voornemen om de kansspelbelasting te verhogen van 29% naar 29,5%, zoals voorgesteld in een amendement van verschillende partijen in de Tweede Kamer. Het baart de brancheverenigingen zorgen dat fiscaal zo lichtzinnig wordt omgegaan met de kansspelsector. Daarom verzoeken zij in een brief op korte termijn een gesprek met staatssecretaris Van Rij (Financiën).

Voorstel staatssecretaris en amendement Belastingplan

Afgelopen week kondigde staatssecretaris Van Rij (Financiën) aan de kansspelbelasting te willen verhogen van 29 naar 29,3%. Regeringsfracties in de Tweede Kamer dienden een amendement in om de kansspelbelasting verder te verhogen naar 29,5%. Dit terwijl de kansspelbelasting pas dit jaar is teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau van 29% na invoering van de Wet Kansspelen op Afstand. Hiermee zou de kansspelbelasting in een jaar tijd driemaal van tarief wisselen.

Niet fiscaal lichtzinnig met kansspelbelasting omgaan

De drie brancheverenigingen roepen de staatssecretaris en de politiek op om niet lichtzinnig met de kansspelbelasting om te gaan. Verhogingen van de belasting leiden ook tot minder aantrekkelijkheid van legale kansspelen ten opzichte van illegaal aangeboden kansspelen. VAN Kansspelen wijst de staatssecretaris ook op het feit dat veel van haar leden nog herstellend zijn van de coronacrisis én dat zij het afgelopen jaar fors hebben moeten investeren als gevolg van maatregelen voor landgebonden kansspelen bij de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand (KoA). De brancheorganisaties roepen de staatssecretaris en politiek dan ook op de voorgestelde tariefsverhoging terug te draaien.

Verzoek tot gesprek met staatssecretaris

De brancheorganisaties hebben de staatssecretaris een brief gestuurd met daarin het verzoek om een gesprek over de voorstellen van de coalitiefracties en die van de staatssecretaris. In dit gesprek willen de brancheorganisaties uitleggen waarom verhoging van de kansspelbelasting omwille van het sluitend krijgen van de begroting geen goed idee is.