Brief over voortgang Wetsvoorstel Kansspelen op afstand naar Tweede Kamer

19 juni 2018

Minister Dekker van rechtsbescherming stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand.

 

In de brief staat dat er extra maatregelen worden getroffen om kansspelverslaving effectiever te voorkomen en om te waarborgen dat vergunninghouders op dit terrein hun verplichtingen nakomen. Aanbieders van Kansspelen die niet in de Europese Unie zijn gevestigd, krijgen voortaan alleen een vergunning als zij een nevenvestiging in Nederland hebben. Ook moeten zij in ons land een vertegenwoordiger op het gebied van verslavingspreventie aanstellen. Bij de totstandkoming en uitvoering van het verslavingspreventiebeleid krijgen ervaringsdeskundigen een rol. Ook wil het kabinet games en kansspelen strikter van elkaar scheiden, om zo het risico op kansspelverslaving bij (vooral) jongeren terug te dringen.

 

Wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel gaat behandelen is nog niet bekend.