Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

  Als sluitstuk op een lang politiek traject heeft de senaat gisteren (19 februari) ingestemd met het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Daarmee wordt het voor toekomstige vergunninghouders mogelijk om vanaf medio 2020 online kansspelen in Nederland aan te bieden. De komende periode zal er nog lagere regelgeving worden uitgewerkt.

Persbericht VAN Kansspelen: nu doorpakken met kansspelsector

Vandaag werd het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand aangenomen door de Eerste Kamer. Daardoor is er na jaren van getreuzel in de politiek beweging gekomen in het kansspeldossier. De brancheorganisatie moedigt minister Dekker daarom aan om door te pakken en snel te komen met zijn visie op de speelautomatensector. Daarbij vraagt VAN Kansspelen zich af waarom […]

Eerste Kamer: vragen KoA beantwoord, minister houdt wetsvoorstel Modernisering Speelcasinoregime aan

13 februari 2019 Op dinsdag 12 februari werden voor de tweede maal de wetsvoorstellen Kansspelen op Afstand (KoA) en Modernisering Speelcasinoregime plenair door de Eerste Kamer behandeld. In een bijna drie uur durend debat werden diverse vragen over de wetsvoorstellen door de minister beantwoord.

Debat Eerste Kamer wetsvoorstellen Kansspelen op Afstand en Modernisering Speelcasinoregime

6 februari 2019 Dinsdag 5 februari besprak de Eerste Kamer de wetsvoorstellen Kansspelen op Afstand en Modernisering Speelcasinoregime met minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Snel (Financiën). In een lang debat, waarin veel details van de wetsvoorstellen werden besproken, pleitte de minister en verschillende politieke partijen voor invoering van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KoA).

Consultatie technische bijsluiter modeltoelating

28 januari 2019 De Kansspelautoriteit (Ksa) is een consultatie gestart naar een nieuwe versie van de technische bijsluiter bij de modeltoelatingen. Met behulp van de bijsluiter kunnen ondernemers gemakkelijker innoveren. In de bijsluiter zit technische informatie over de onderdelen van een speelautomaat en op welke wijze onderdelen eventueel mogen worden aangepast tijdens de exploitatie. Deze […]

Terugblik ledenconferentie (ALV en productpresentatie) 14 november jl.

20 november 2018 Op woensdag 14 november jongstleden hield VAN Kansspelen haar ledenconferentie: de Algemene Ledenvergadering én de productpresentatie. Met bijna 200 bezoekers, 19 exposanten en twee lezingen, was het een geslaagde dag.

Komt u ook naar de productpresentatie en kennissessies op 14 november aanstaande?

  Op 14 november aanstaande organiseert VAN Kansspelen voor haar leden en professionals in en rondom de speelautomatensector de ledenconferentie. Tijdens deze middag kunt u kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen in de sector én kennissessies bijwonen.  

Invulmogelijkheid uitvraag branchegegevens verlengd tot 7 oktober a.s.

27 september 2018 Op verzoek van verschillende leden is de invulmogelijkheid voor de uitvraag branchegegevens verlengd naar zondag 7 oktober aanstaande. Tot die tijd heeft u als lid van VAN Kansspelen de mogelijkheid om mee te doen aan de uitvraag. Helpt u mee en vult u de vragenlijst in?

VAN Kansspelen spreekt voor Kamercommissie Justitie & Veiligheid

27 september 2018 Op een door MKB-Nederland georganiseerde bijeenkomst afgelopen dinsdag sprak VAN-voorzitter Frits Huffnagel voor de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid. In zijn betoog uitte de voorzitter zijn verontwaardiging over de dit jaar ingevoerde (tijdelijke) verhoging van de kansspelbelasting en brak hij een lans voor wettelijke mogelijkheden voor innovatie en inflatiecorrectie in de sector.

Belastingplan 2019: geen wijziging tarief kansspelbelasting

19 september 2018 Gisteren was het de derde dinsdag van september, traditioneel de tijd voor Prinsjesdag. De regering ontvouwde haar plannen, waaronder het concept-Belastingplan 2019. In dit nieuwsbericht nemen we u mee in de highlights voor onze sector.