Coronaprotocol speelautomaten-casino’s

Vanaf 26 januari zijn casino’s in Nederland weer open. Om open te kunnen zijn moeten speelautomaten-casino’s (ook bekend als speelautomatenhallen) zich houden aan het coronaprotocol speelautomaten-casino’s. Op deze pagina vindt u meer informatie en vindt u veelgestelde vragen.

 

Coronaprotocol speelautomaten-casino’s voor alle casino’s verplicht

Vanaf 26 januari 2022 mogen speelautomaten-casino’s in Nederland weer open als zij voldoen aan het coronaprotocol speelautomaten-casinos  (hierna: protocol). Dit geldt voor zowel leden als niet-leden van VAN Kansspelen. Voor Holland Casino geldt een eigen coronaprotocol. Wel is er in de samenstelling van de protocollen afstemming geweest wat heeft geleid tot uniformiteit in een aantal maatregelen en stemmen VAN Kansspelen en Holland Casino regelmatig af over ontwikkelingen.

 

Inhoud van het protocol

Het protocol behandelt verschillende maatregelen om een veilig en verantwoord bezoek aan speelautomaten-casino’s mogelijk te maken. De maatregelen zijn gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en zijn samen met leden vertaald naar de dagelijkse praktijk. Het is belangrijk om de maatregelen goed te implementeren en deze continu te hanteren vanaf 1 juli tot aan het moment dat verdere versoepeling van de RIVM-richtlijnen mogelijk is.

 

Waar heeft het coronaprotocol onder andere betrekking op?

Belangrijk is dat overal in de casino’s anderhalve meter afstand wordt gehouden. Daarom is er ook een maximum aantal bezoekers, moet er ruimte bij en tussen speelautomaten worden gecreëerd en moeten op verschillende plekken extra maatregelen worden genomen. Ook moet het voor personeel mogelijk zijn om veilig te kunnen werken en de gasten welkom te heten. Daarnaast moet zittend worden gespeeld door gasten.

Tot 100 personen is het niet verplicht om te reserveren. Vanaf 100 personen is het verplicht om reservering én een gezondheidscheck (triage) te doen.

 

Verkrijgbaarheid coronaprotocol

Leden van VAN Kansspelen hebben het protocol inmiddels toegezonden gekregen. Het coronaprotocol is te krijgen door een mail te sturen aan helpdesk@vaninfo.nl. U krijgt het protocol en een addendum. Eventuele updates van coronaprotocol, als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid zullen u dan ook wanneer van toepassing worden nagezonden.

 

Implementeren van het coronaprotocol

Het is belangrijk om alle maatregelen vanuit het protocol goed te implementeren binnen uw casino. Lees daarom het protocol aandachtig door en implementeer stap voor stap alle maatregelen. Leden van VAN Kansspelen hebben een checklist ontvangen om dit te implementeren.

 

Waarom dit protocol?

We hebben allemaal gezien wat voor een impact het coronavirus heeft (gehad) op het dagelijks leven. Om de volksgezondheid te beschermen heeft de Rijksoverheid diverse maatregelen genomen. Om weer te kunnen heropenen én om open te blijven heeft de Rijksoverheid aan alle sectoren in Nederland gevraagd om met coronaprotocollen te komen. Ons protocol heeft tot doel om op een haalbare en zo gastvrij mogelijke manier het risico op besmetting met het coronavirus te minimaliseren.

Het is belangrijk dat u én uw personeelsleden zich aan de maatregelen uit dit protocol houden. Zo zorgen we ervoor dat het risico op besmetting minimaliseert en dat speelautomaten-casino’s in Nederland open mogen én dit ook mogen blijven.

 

Kan ik met dit protocol weer op volle capaciteit open?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Om de anderhalve meter afstand-regel te implementeren, is het niet mogelijk om de volledige capaciteit van een speelautomaten-casino te gebruiken. Er is een maximum aantal personen dat binnen mag én een maximum aantal speelautomaten dat gebruikt kan worden. Wij verzoeken u deze maxima te berekenen op basis van een rekenmethode in het protocol en deze maxima gedurende het gebruik van de coronamaatregelen te hanteren.

 

Is het noodzakelijk dat ik benodigdheden aanschaf voor de implementatie van het protocol?

Ja, om uw locatie ‘coronaproof’ te maken door het protocol te implementeren en te hanteren is het noodzakelijk dat u materialen aanschaft. Daarbij gaat het om schoonmaakmaterialen, desinfecteermaterialen, communicatiematerialen en plastic ‘kuchschermen’. De hoeveelheid van deze materialen hangt af van de grootte van uw locatie(s). Communicatiematerialen kunnen leden van VAN Kansspelen via een speciaal formulier aanschaffen.

 

Hoeveel voorbereidingstijd vergt de implementatie van het protocol?

Dat hangt per locatie af van de grootte van de locatie, het aantal werknemers dat op de locatie actief is en de beschikbaarheid van materialen. Zorg ervoor dat u de maatregelen toepast, uw medewerkers goed instrueert hoe de procedures en maatregelen toe te passen én over voldoende materialen beschikt voordat u weer heropent.

Mag ik na implementatie van het protocol weer open met mijn speelautomaten-casino?

Ja, na het implementeren van de maatregelen kunt u open.

 

Hoe implementeer ik het protocol?

Het is verstandig om op een zo kort mogelijke termijn het protocol door te nemen samen met uw medewerkers. Instrueer hen over de maatregelen en zorg dat alle maatregelen worden geïmplementeerd. Bestel waar nodig extra materialen. Leden van VAN Kansspelen kunnen met een handige checklist e.e.a. implementeren. Leden van VAN Kansspelen vullen de checklist in en sturen deze naar helpdesk@vaninfo.nl. Na een check wordt een sticker toegestuurd waarmee u kunt aantonen dat u ‘corona-proof’ bent.

Niet-leden kunnen de checklists krijgen tegen betaling. U kunt hiervoor mailen aan helpdesk@vaninfo.nl