CRUKS: de achtergronden van een nieuw systeem

5 oktober 2021

Sinds 1 oktober jongstleden is CRUKS actief, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. We krijgen vanuit verschillende hoeken vragen over dit nieuwe systeem en hoe het werkt. In dit bericht leggen we dit graag nog eens aan u uit.

 

Wat is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)?

Het is voor casino’s en online kansspelen verplicht om alle bezoekers in dit register te controleren. Een controle in dit systeem vindt plaats op basis van uw identiteitsbewijs. Op basis van uw identiteit wordt gecontroleerd of u geen toegangsverbod heeft tot kansspelen.

Bezoekers die overmatig spelen of andere problemen ervaren kunnen een periode worden uitgesloten van kansspelen, door middel van een toegangsverbod in CRUKS. Ook kunnen bezoekers zichzelf uitsluiten van kansspelen door middel van een vrijwillige inschrijving in CRUKS.

Hoe werkt een check in CRUKS?

Wanneer u binnenkomt bij een casino wordt u gevraagd uw identiteitsbewijs te tonen. Op basis van uw BSN-nummer, geboortedatum en naam wordt een check gedaan in CRUKS. Het BSN-nummer wordt omgezet in een zogenaamde ‘CRUKS-code’, waardoor uw BSN-nummer niet meer hoeft te worden gebruikt. De CRUKS-code kan voor een volgend bezoek worden gebruikt, waarna het BSN-nummer wordt verwijderd.

Het systeem geeft bij de check vervolgens aan u of wel of geen toegangsverbod heeft tot kansspelen. Heeft u een toegangsverbod, dan mag u helaas geen gebruik maken van het casino.

Waarom is er CRUKS?

De meeste spelers spelen bewust en hebben een leuke tijd in een casino of met online kansspelen. Sommige spelers vertonen problemen, een tijd lang geen toegang hebben tot kansspelen helpt dan. Tot 1 oktober konden spelers zich aanmelden voor uitsluiting voor een periode bij hun casino of het casino legde hen een toegangsverbod op.

Met CRUKS is er een landelijk dekkend systeem ontstaan, waardoor spelers landelijk voor een periode uitgeschreven kunnen worden. Deze uitsluiting gebeurt soms in overleg met medewerkers van een casino, spelers kunnen zichzelf uitsluiten of bij ernstige problemen kan voor een periode een toegangsverbod voor kansspelen (uitsluiting) worden opgelegd.

CRUKS is alleen bedoeld om een toegangsverbod op te leggen indien nodig en om te controleren of er een toegangsverbod is opgelegd.

De komst van CRUKS was een wens van de Tweede Kamer. Bij de totstandkoming van de wetgeving voor het legaliseren van online kansspelen is door de politiek de wens geuit een landelijk dekkend uitsluitingsregister te realiseren. Met de komst van CRUKS is aan deze wens voldaan.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

CRUKS is alleen bedoeld voor een check op een eventueel toegangsverbod. Er is geen wettelijke basis voor de Kansspelautoriteit om gegevens uit te wisselen met andere overheidsinstanties. Met CRUKS wordt ook niet bijgehouden wat u in het casino doet of spendeert.

Na een eerste check in CRUKS zal het casino uw BSN-nummer vernietigen. Alleen een CRUKS-code blijft over, waarmee u bij een volgend bezoek wordt gecheckt. Het casino heeft geen toegang tot verdere persoonlijke gegevens.

Indien u een toegangsverbod heeft, worden uw gegevens na verstrijken van de periode van het toegangsverbod automatisch door de Kansspelautoriteit verwijderd.

Op basis van welke wet is de check in CRUKS verplicht?

De check in CRUKS is onderdeel van de Wet op de Kansspelen en bijbehorende lagere regelgeving.

Hoe kan ik mijzelf uitsluiten voor kansspelen?

U kunt dit doen via de website van de Kansspelautoriteit (met digid of op een papieren formulier) of via een casino (vraag hiernaar bij een medewerker).

Waar is meer informatie te vinden over CRUKS?

De Kansspelautoriteit heeft een korte toelichting over CRUKS op haar website geplaatst. Daar kunt u meer informatie van de toezichthouder vinden.