Drukbezochte Algemene Ledenvergadering VAN Kansspelen 28 maart 2018

 

Woensdag 28 maart jongstleden werd de eerste Algemene Ledenvergadering van VAN Kansspelen in 2018 gehouden. De Algemene Ledenvergadering werd door zo’n 50 leden bezocht. De dynamiek van de kansspelsector bleek ook uit de verschillende onderwerpen die werden besproken. Door de betrokkenheid van de leden bij de vereniging werd het een geanimeerde bijeenkomst. Ook werd voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering een bijeenkomst van de Sectie Amusementscentra gehouden.

 

Benoemingen SAC-bestuur

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering werd een korte Sectieledenvergadering van de Sectie Amusementscentra (SAC) gehouden. Tijdens deze vergadering werd Rob Kiffen tot voorzitter van de SAC gekozen en kozen de leden Marco Ballemaker als nieuw bestuurslid.

 

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de vergadering is gesproken over actualiteiten in de branche, de stand van zaken rondom wet- en regelgeving en het verloop van het wetsvoorstel KoA. Voorzitter Frits Huffnagel deelde de vergadering mee dat hier voorlopig nog geen beweging in lijkt te zitten. Ook refereerde hij hierbij naar de opmerkingen van de Kansspelautoriteit over de voortgang van het wetsvoorstel.

 

Het bestuur werd versterkt met de toetreding van Robert Meijer (CEO van Novomatic Netherlands). De leden benoemden hem tot nieuw bestuurslid.

 

Verder sprak het bestuur met de leden over branche-informatie. VAN Kansspelen is voornemens om samen met de leden sectorcijfers samen te gaan stellen. Deze cijfers zouden jaarlijks gepresenteerd moeten worden in een Brancherapport. Zo kunnen allerlei cijfers worden gebundeld, samen met een beschouwing van ontwikkelingen in de branche, in één rapport. De leden gingen hiermee akkoord. Planning is om medio november met een eerste Brancherapport te komen.

 

Ook is gesproken over actualisering van de ondernemerscode. Een commissie van leden zal aan de slag gaan om de ondernemingscode te herzien en – waar nodig – te actualiseren. In de Algemene Ledenvergadering van november wordt hier vervolg aan gegeven.