Eerste Kamer stelt nadere vragen KoA

10 MEI 2017

De Eerste Kamerfracties van PvdA, CDA en SP hebben aanvullende vragen gesteld over het wetsvoorstel KoA. Vooral het CDA lijkt het handhaven van het verbod op kansspelen via internet de voorkeur te geven boven legalisering omdat als echo van de Raad van State de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. Door het stellen van veel kritische vragen over verslaving, kansspelbelasting, handhaving en toezicht wordt dit beeld zichtbaar.

De PvdA stelt de vraag aan de regering of zij bereid is de speelautomatensector in de gelegenheid te stellen alternatieve werkwijzen in te voeren en in dat kader een of meerdere pilots toe te staan, bijvoorbeeld het door de VAN Kansspelen Branche-organisatie ontwikkelde alternatieve preventieplan ZElf Uitsluiting Speelautomaten (ZEUS).

 

De PvdA stelt bovendien nogmaals de vraag (omdat ze er nog geen antwoord op hebben gehad) of de regering de mate van spelbegrenzing die per kansspelregime varieert relevant vindt voor het toezichtregime. Met andere woorden kan op kansspelen waar in een relatief lange tijd niet zoveel kan worden verloren (zoals loterijen) een lichter toezichtregime worden toegepast dan op kansspelen waar in relatief korte tijd veel geld kan worden verloren (zoals casinospelen en kansspelen via internet). Een terechte vraag omdat er nog al grote verschillen zitten tussen de diverse soorten kansspelen in Nederland.

 

Zowel de SP als de PvdA stellen verder gerichte vragen over het voorkomen van kansspelverslaving onder met name jongeren.

 

Op het gebied van de kansspelbelasting stelt het CDA de vraag, die ook buiten de Kamer leeft, over de belastingvrije voet die voor loterijen geldt welke ongelijke behandeling momenteel wordt onderzocht door de Europese Commissie.

Ten slotte verzoekt de Kamer de regering binnen vier weken de gestelde vragen te beantwoorden.