Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

 

Als sluitstuk op een lang politiek traject heeft de senaat gisteren (19 februari) ingestemd met het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Daarmee wordt het voor toekomstige vergunninghouders mogelijk om vanaf medio 2020 online kansspelen in Nederland aan te bieden. De komende periode zal er nog lagere regelgeving worden uitgewerkt.

 

Stemming

Na een aantal stemverklaringen stemden de D66, GroenLinks, PvdA, PVV en de VVD voor het wetsvoorstel.

 

Moties

Gedurende het debat over het wetsvoorstel waren zestal moties ingediend. Vier van de zes moties werden aanvaard:

  • Motie Bikker over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden werd unaniem aangenomen;
  • Motie Postema over een afkoelperiode van twee jaar voor aanbieders die eerder illegaal online kansspelen aanboden in Nederland (VVD, PvdA, D66, PVV, GroenLinks, 50Plus en OSF stemden voor);
  • Motie Postema over het blokkeren van sites die illegale kansspelen aanbieden (GroenLinks, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en OSF stemden voor);
  • Motie Van Dijk over het in kaart brengen van de gevolgen van een verbod op reclame voor (online) gokken. Deze motie werd ontraden door minister Dekker, maar CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, OSF, PvdD, SGP en 50Plus stemden voor.

 

Vervolg

De komende tijd zal de lagere regelgeving verder worden geconsulteerd en worden uitgewerkt. VAN Kansspelen zal hierover het gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Kansspelautoriteit voeren.

 

De invoering van het wetsvoorstel is voorzien voor volgend, waarna na een implementatieperiode, online kansspelen naar verwachting medio zomer 2020 kunnen worden aangeboden door vergunninghouders.