Eerste Kamer: vragen KoA beantwoord, minister houdt wetsvoorstel Modernisering Speelcasinoregime aan

13 februari 2019

Op dinsdag 12 februari werden voor de tweede maal de wetsvoorstellen Kansspelen op Afstand (KoA) en Modernisering Speelcasinoregime plenair door de Eerste Kamer behandeld. In een bijna drie uur durend debat werden diverse vragen over de wetsvoorstellen door de minister beantwoord.

 

Brief minister

Het debat van vorige week werd voortgezet na de toezegging van de minister om een brief te sturen met nadere informatie over de uitvoering van de motie Bouwmeester die eerder in de Tweede Kamer werd aangenomen, regels rondom reclame voor online kansspelen en het weren van illegale sites voor online kansspelen.

 

Motie Bouwmeester

Veel vragen van de senatoren spitsten zich toe op de uitvoering van de motie Bouwmeester en de rechtsgrond hiervoor. De minister antwoordde dat hij een afkoelingsperiode in wil stellen voor partijen die eerder door de Kansspelautoriteit zijn beboet voor het illegaal aanbieden van online kansspelen aan Nederlandse consumenten. Ook moet het gelden voor partijen die illegaal op de Nederlandse markt actief zijn geweest, maar daarvoor niet zijn beboet. De Kansspelautoriteit zal dit verder nagaan, gaf de minister aan.

 

De basis voor deze afkoelingsperiode is volgens de minister artikel 31i van de Wet op de Kansspelen, het wetsartikel dat de betrouwbaarheidstoets bevat. In een Algemene Maatregel van Bestuur zullen verdere eisen worden gesteld die behoren tot de afkoelingsperiode en het toetsen van aanvragers van een vergunning.

 

Op dit onderdeel werden een tweetal moties ingediend: Gerkens (SP) diende een motie in om deze afkoelingsperiode op vijf jaar te stellen, Postema (PvdA) om deze periode op twee jaar te stellen. De minister ontraadde de motie van senator Gerkens en gaf aan meer te voelen voor de termijn van twee jaar voor de afkoelingsperiode die door de PvdA-senator in zijn motie was voorgesteld.

 

Reclame

Verschillende senatoren stelden vragen over de nut en noodzaak van reclame. De minister antwoordde dat hij het toe wil staan om reclame te maken voor online kansspelen om zo spelers naar het legale aanbod te leiden (de kanalisatiegedachte). Verschillende senatoren waren dit met hem eens. Wel beloofde de minister, na diverse kritische vragen, om de regelgeving rondom reclame dusdanig in te richten dat aanpassing van de regels gemakkelijk is door te voeren en gaf hij aan jaarlijks te evalueren.

 

Senator Van Dijck (SGP) en senator Strik dienden onafhankelijk van elkaar moties in voor het (overwegen van het) verbieden van reclame voor online kansspelen. De minister ontraadde beide moties.

 

Handhaving

De minister gaf aan dat er met invoering van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand meer handhavingsmogelijkheden voor de Kansspelautoriteit ontstaan. In antwoord op vragen van senator Gerkens (SP) legde Dekker de toezichtsmogelijkheden voor de Kansspelautoriteit uit. Zo kunnen er data-analyses worden uitgevoerd, kan de toezichthouder undercover meespelen met (online) kansspelen, kunnen misstanden door spelers gemeld worden en kan de Kansspelautoriteit proactief informatie opvragen.

 

Wetsvoorstel Modernisering Speelcasinoregime aangehouden

Een aantal senatoren gaf tijdens de behandeling aan kritisch te staan tegenover de privatisering van Holland Casino. Daarbij was het tijdpad, volgens sommigen, ook te dicht op een eventuele invoering van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand.

 

De minister concludeerde dat er op dit moment te weinig steun is voor zijn wetsvoorstel Modernisering Speelcasinoregime. Daarom neemt de minister het voorstel ‘mee terug naar de tekentafel’, zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanhouden en brengt de minister over afzienbare tijd een aangepaste versie in bij de Kamer. Voorzitter Broekers-Knol maande de minister daarbij tot spoed. Uiterlijk begin juni dient er over het aangepaste voorstel gestemd te worden.