Evaluatie Kansspelautoriteit 2017-2021 gepubliceerd

7 december 2022

Woensdag 6 december publiceerde minister Weerwind (Rechtsbescherming) de wettelijke evaluatie van de Kansspelautoriteit over de periode 2017-2021. Onderzoeksbureau KWINK onderzocht het functioneren van de toezichthouder en sprak daar tevens voor met verschillende stakeholders, waaronder VAN Kansspelen. Alhoewel het onderzoeksbureau constateert dat de verplichte en urgente taken van de toezichthouder goed zijn verricht, ziet zij ook nog ruimte voor verbetering.

Evaluatie periode 2017-2021

KWINK onderzocht het functioneren van de Kansspelautoriteit in de periode 2017-2021. Juist in deze periode werd de wetgeving voor online kansspelen én strengere eisen voor casino’s en amusementscentra aangenomen (de Wet Kansspelen op Afstand). Dit betekende voor de Kansspelautoriteit de forse taak om de invoering van online kansspelen vorm te gaan geven. Gedurende deze periode is de toezichthouder ook fors gegroeid: naar eigen opgave van de Kansspelautoriteit is het personeelsbestand gegroeid van ongeveer 80 FTE naar 115 FTE op dit moment.

In de periode 2017-2021 heeft de Kansspelautoriteit de organisatie verder vormgegeven en is verhuisd naar een nieuw onderkomen. Volgens het onderzoeksbureau heeft de toezichthouder in deze ‘roerige tijd de meest urgente en verplichte werkzaamheden’ voldoende uitgevoerd. Tegelijkertijd constateert het onderzoeksbureau dat er gedurende deze periode er minder aandacht is geweest voor landgebonden kansspelen en de bestrijding van illegale kansspelen op lokaal niveau. Ook ziet het onderzoeksbureau nog ruimte voor verbetering over inzicht in gestelde prioriteiten effectiviteit van gebruikte instrumenten door de Kansspelautoriteit.

Verbetermogelijkheden

Een ander belangrijk punt dat het onderzoeksbureau aanstipt in de evaluatie is de relatie met de sector. De toezichthouder heeft afstand genomen tot branchepartijen. Het onderzoeksbureau ziet mogelijkheden om deze relatie te verbeteren en tegelijkertijd ook meer guidance te bieden aan de kansspelsector. Daarnaast zouden de taken van de Kansspelautoriteit en verwachtingen van stakeholders van de Kansspelautoriteit beter moeten worden afgebakend.

Reactie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft positief gereageerd op het onderzoeksrapport van KWINK en de aanbevelingen. Verschillende aanbevelingen neemt de toezichthouder ter harte, een aantal aanbevelingen wordt in overweging genomen. Zo wil de Kansspelautoriteit in gesprek met de ministerie van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de taken rondom verslavingspreventie verder af te bakenen.

Ook staat de Kansspelautoriteit open voor verbetering van de communicatie met branchepartijen in het veld. Voor de aanpak van illegale kansspelen op lokaal niveau wil de Kansspelautoriteit bezien of er ruimte is extra capaciteit ter beschikking te stellen. In haar reactie geeft de toezichthouder aan dat is gebleken dat de aanpak effectiever is als de toezichthouder zelf een aantal zaken zelfstandig oppakt.

Versterking communicatie met branchepartijen belangrijk

In het kader van het onderzoeksrapport heeft VAN Kansspelen gesproken met onderzoekers van het bureau KWINK. In het gesprek is onder andere aangegeven dat de brancheorganisatie grote waarde hecht aan een professioneel en goed contact met de Kansspelautoriteit. Daarom is VAN Kansspelen blij met de intentie van de Kansspelautoriteit om de communicatie te versterken. Ook onderschrijft VAN Kansspelen de noodzaak om de aanpak van lokale illegale kansspelen verder uit te breiden.