Frits Huffnagel vertrekt als voorzitter VAN Kansspelen

3 november 2020

 

Frits Huffnagel vertrekt als voorzitter van brancheorganisatie VAN Kansspelen. In goed overleg is besloten dat de heer Huffnagel zijn werkzaamheden overdraagt aan Aad Kobus die als interim-voorzitter zal optreden.

 

“Belangrijkste taak zit er na ruim zeven jaar op”

In maart werd met voorzitter Frits Huffnagel overeengekomen zijn termijn voor één jaar te verlengen en in oktober deze termijn te evalueren aan de hand van de ontwikkelingen ten aanzien van KoA en in het kader van corona. Bij deze evaluatie heeft de Huffnagel aangegeven dat hij zijn functie per 1 november 2020 wil neerleggen om zo meer tijd en ruimte te maken voor zijn andere activiteiten. Het bestuur heeft deze wens gerespecteerd en hoopt dat de heer Huffnagel hiermee voldoende ruimte heeft voor al zijn activiteiten.

 

Frits Huffnagel hierover: “Ik heb met zeer veel plezier en inzet de afgelopen jaren de belangen van de leden van VAN Kansspelen onder de aandacht gebracht in politiek Den Haag. De afgelopen jaren is onder mijn voorzitterschap hard gewerkt aan het imago van de branche en het bereiken van de juiste gesprekspartners. Dit heeft tot de nodige resultaten geleid. En dat is, zeker in dit jaar waarin corona de branche zo hard raakte, noodzakelijk gebleken. De corona-crisis is nog niet voorbij, maar nu de Wet Kansspelen op Afstand (KoA) per 1 maart 2021 zal worden ingevoerd, voelt het voor mij dat mijn belangrijkste taak er na ruim zeven jaar op zit.

Er komen ook nieuwe uitdagingen op mijn pad. Bijna twee jaar geleden ben ik met mijn compagnon gestart met het communicatiebureau Castro Communicatie. Mede door de maatregelen die zijn en worden genomen om het coronavirus te bestrijden, hebben veel ondernemers en organisaties om onze hulp gevraagd. Vandaar dat het tijd wordt om de focus te verleggen.”

 

Het bestuur van VAN Kansspelen bedankt de heer Huffnagel zeer voor zijn inzet voor VAN Kansspelen de afgelopen ruim zeven jaar. Onder zijn leiding is ingezet op verdere professionalisering van de brancheorganisatie en een betere positionering in de landelijke politiek.

 

Aad Kobus waarnemend voorzitter VAN Kansspelen

De heer Kobus is bereid gevonden de taak als waarnemend voorzitter te vervullen totdat een nieuwe voorzitter is aangesteld. Het bestuur zal op korte termijn een procedure voor een nieuwe voorzitter starten. De heer Kobus is op dit moment vicevoorzitter van het hoofdbestuur en voorzitter van het SEH-bestuur binnen de vereniging. Tevens is de heer Kobus voormalig voorzitter van VAN Kansspelen en derhalve zeer bekend met de vereniging.

 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Sanne Muijser, algemeen secretaris van VAN Kansspelen via mail@vaninfo.nl