Geslaagde themabijeenkomst Wet Bibob

 

Wat is een Zaksam en wat komt er allemaal kijken bij een Bibob-toets? Op deze en veel meer vragen gaf de Kansspelautoriteit antwoord tijdens een interactieve sessie met leden van VAN Kansspelen en hun juridisch adviseurs. Expert Lucas Kneppelhout (Kansspelautoriteit) nam de meer dan vijftig aanwezigen tijdens een geanimeerde bijeenkomst op 21 februari jongstleden mee in de wereld van de Wet Bibob en aanverwante juridische zaken.

 

Wet Bibob

Ondernemers in de kansspelsector krijgen sinds 2013 te maken met de Wet Bibob. Bij de aanvraag tot exploitatie bij de Kansspelautoriteit, bij verlenging van vergunningen en soms ook gedurende de vergunningstermijn worden onderzoeken volgens de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Kansspelautoriteit gebruikt dit instrument om uit te zoeken of de eigenaren (en eventueel bedrijfsleiding) van een locatie voor kansspelen integer zijn. Voor leden van VAN Kansspelen goed om daar tijdens een themabijeenkomst meer over te weten te komen.

 

Uitgebreide uitleg

Tijdens de sessie nam Lucas Kneppelhout (Senior adviseur Integriteitsbeoordelingen, Kansspelautoriteit) de aanwezigen mee in de verschillende facetten van de onderzoeken in het kader van de Wet Bibob. Deze onderzoeken zijn volgens de Wet op de Kansspelen (WoK) voor de Kansspelautoriteit verplicht om uit te voeren.

 

Belangrijke facetten die aan de orde kwamen, waren:

  • Geschiedenis/aanleiding ontstaan Wet Bibob;
  • Toepassing in Nederland;
  • Wat komt er uit een Bibob-onderzoek van de Kansspelautoriteit?;
  • Verloop van het proces van een Bibob-onderzoek;
  • Welke aanvullende regels voor onderzoek zijn er naast BIBOB-onderzoeken?

 

Met behulp van uitgebreide stroomschema’s en een indrukwekkende presentatie werd inzicht gegeven in al deze processen.

 

De Wet Bibob wordt in Nederland door gemeenten ook veel in de horeca toegepast. De Kansspelautoriteit beoordeelt een zakelijk samenwerkingsverband als tussen horeca-exploitanten en exploitanten van speelautomaten in de horeca ook met de Wet Bibob.

 

Zakelijk samenwerkingsverband

Een belangrijke term in het kader van de Wet Bibob is het zakelijk samenwerkingsverband (ook bekend als een Zaksam). Met behulp van voorbeelden uit de praktijk werd uitgelegd wat een zakelijk samenwerkingsverband is en waar de Kansspelautoriteit daarbij op controleert. Leden van VAN Kansspelen en juristen stelden verschillende vragen over dit onderwerp. Duidelijk werd voor ondernemers dat zij zich goed moeten vergewissen van met wie zij een zakelijk samenwerkingsverband aangaan.

 

Interactieve sessie

Veel leden en hun juridisch adviseurs stelden vragen vanuit hun praktijksituatie. Lucas Kneppelhout gaf hier uitgebreid antwoord op. Het leidde soms tot geanimeerde  discussies, omdat aanwezigen het niet altijd eens waren met de werkwijze van de Kansspelautoriteit. Daardoor was de bijeenkomst over en weer leerzaam.

 

Nieuw Bibob-formulier

De Kansspelautoriteit heeft het Bibob-vragenformulier geheel vernieuwd. Doel van deze vernieuwing is om het formulier te stroomlijnen en de administratieve lastendruk bij ondernemers te verminderen. Door een forse reductie van het aantal pagina’s en minder documentatie uit te vragen bij ondernemers is de Kansspelautoriteit daarin geslaagd.

Binnenkort komt dit formulier online. We zullen u als VAN Kansspelen daarover informeren.

 

Afsluiting met quiz

Aan het einde van de sessies konden leden hun opgedane kennis testen in een digitale quiz. Een leuke afsluiting van een geslaagde bijeenkomst. Leden en juridisch adviseurs ervaarden de themasessie als nuttig en zeer informatief.