Jaarverslag Kansspelautoriteit over 2022 gepubliceerd

16 maart 2023

De Kansspelautoriteit heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Na de introductie van online kansspelen in 2021, is 2022 voor de Kansspelautoriteit het eerste volledige jaar met het nieuwe kanaal. Ook gingen in 2022 na verschillende periodes van coronamaatregelen de landgebonden locaties weer volledig open. Het jaarverslag van de toezichthouder biedt inzicht in de activiteiten, prioriteiten en financiën van de toezichthouder.

 

Duiding 2022 door René Jansen, voorzitter Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit

Het jaarverslag over 2022 opent met een duiding van het jaar door René Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit. In deze duiding geeft hij aan dat zijn organisatie veel tijd heeft besteed aan aanvragen voor online kansspelen. De behandeling van deze aanvragen kost meer tijd dan gedacht en het gebeurt ook met enige regelmaat dat aanvragen worden afgewezen. Een ‘showstopper’, volgens de heer Jansen, is daarbij de controledatabank.

De heer Jansen blijft in het jaarverslag aandacht vragen voor de zorgplicht en verdere versterking van verslavingspreventie. “Er moet – primair bij de vergunninghouders – nog het nodige gebeuren om onze missie ‘Veilig spelen’ volledig recht te doen”, zo schrijft hij.

Duidelijk is dat de Kansspelautoriteit meer aandacht zal hebben voor de bestrijding van illegaliteit. Zowel in de bijdrage van de heer Jansen als in het jaarverslag is hier meer aandacht dan in eerdere jaarverslagen voor.

Ruime aandacht voor taken Kansspelautoriteit

In tegenstelling tot andere jaren is een aantal gegevens over de kansspelmarkt niet meer opgenomen in het jaarverslag. Een deel van de gegevens die in eerdere jaren (geactualiseerd) in het jaarverslag te vinden waren, zijn nu alleen nog in de Marktscan landgebonden kansspelen te vinden. In het document heeft de toezichthouder vooral aandacht voor de uitvoering van haar taken. Dit jaar is er meer aandacht voor de aanpak van illegaliteit en verslavingspreventie dan eerdere jaren. Voor de Kansspelautoriteit is verslavingspreventie al jaren een belangrijk onderwerp, uit de evaluatie over de toezichthouder – uitgevoerd door KWINK – bleek dat er meer aandacht moet zijn voor de bestrijding van illegale kansspelen. In het jaarverslag is ook aandacht voor deze evaluatie.

Over het percentage spelers dat gebruik maakt van legale kansspelen is de Kansspelautoriteit positief: 85% van de spelers speelt bij vergunde kansspelaanbieders.

Groot positief resultaat

Financieel gaat het de Kansspelautoriteit ook voor de wind. De organisatie hield in 2022 9,7 miljoen euro over ten opzichte van de begroting. Volgens de Kansspelautoriteit komt dit door een conservatieve inschatting van inkomsten en uitgaven met de komst van online kansspelen. Van dit overschot wordt 4,5 miljoen euro door de Kansspelautoriteit bestemd voor het verslavingspreventiefonds en het overige bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. Opvallend is wel dat volgens het jaarverslag er in 2022 minder is uitgegeven aan de activiteiten van het Verslavingspreventiefonds.

Het jaarverslag is te vinden op de website van de Kansspelautoriteit.