Jaarverslag Rijksoverheid: minder kansspelbelasting geïnd

22 mei 2018

Vorige week bracht de Rijksoverheid haar financieel jaarverslag over 2017 uit. In dit jaarverslag was onder andere aandacht voor de inkomsten uit de kansspelbelasting. Naar uit het jaarverslag blijkt, zijn er minder inkomsten uit de kansspelbelasting gegenereerd dan in de Rijksbegroting was voorzien. Ook bracht het ministerie van Justitie en Veiligheid haar jaarverslag uit, met daarin een passage over kansspelen.

 

Minder kansspelbelasting

In de Rijksbegroting voor 2017 was een bedrag van 487 miljoen euro aan inkomsten uit de kansspelbelasting voorzien (op kasbasis). In werkelijkheid is 470 miljoen euro aan kansspelbelasting door het Rijk geïnd. Een verklaring voor dit verschil geeft het Rijk in haar jaarverslag niet.

 

Justitie over 2017: vertraging op het gebied van kansspelen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt in haar jaarverslag dat de behandeling van het wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime én van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand veel tijd in beslag heeft genomen. Op deze dossiers is vertraging opgelopen, waardoor de Kansspelautoriteit (Ksa) minder inkomsten had uit de kansspelbijdrage. Hierop heeft de Ksa het ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht te voorzien in de derving van verwachte inkomsten (à 1,5 miljoen euro). Het ministerie heeft dit verzoek gehonoreerd.

 

U vindt het financieel jaarverslag van het Rijk én het jaarverslag van het ministerie van Justitie en Veiligheid hier.