Kansspelautoriteit publiceert factsheet
kansspelverslavingspreventie

20 JULI 2017

In de serie factsheets publiceert de Kansspelautoriteit (Ksa) een factsheet over verslavingspreventie. De Ksa vindt het van groot belang dat kansspelverslaving voorkomen en beperkt wordt. Daarom ziet zij erop toe dat kansspelaanbieders hun wettelijke zorgplicht uitvoeren. Ook werkt zij samen met gemeenten, organisaties in de verslavingszorg en andere nationale en internationale organisaties om kennis te delen, onderzoeken te (laten) doen en om samen vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan preventie van kansspelverslaving.

 

In een interview met J. Pot, lid van de Raad van Bestuur van de Ksa, gaat hij in op de preventie van kansspelverslaving. Over speelautomaten en gemeenten zegt hij het volgende.

 

Speelautomatensector onder de loep

 

De Kansspelautoriteit kijkt nu gericht naar de speelautomatensector. Aanbieders van speelautomaten moeten een aanwezigheidsvergunning hebben van de gemeente. In die vergunning moeten ook voorschriften over verslavingspreventie opgenomen zijn. Naast de aanwezigheidsvergunning heeft de aanbieder vergunningen nodig om het type speelautomaat op de markt te brengen en om deze te mogen exploiteren. Deze laatste twee vergunningen geeft de Kansspelautoriteit af. Zowel gemeenten als de Kansspelautoriteit houden toezicht op de speelautomatensector wat betreft verslavingspreventie.

 

In dat kader is de Kansspelautoriteit in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), zodat zij de aangesloten gemeenten op het hart kan drukken dat zij verslavingspreventie aan hun vergunningsvoorwaarden toevoegen. “Het gaat erom dat zij drempels inbouwen”, aldus Pot. “Zij kunnen verslavingspreventie afdwingen. Dat kan in de voorwaarden die aan de aanwezigheidsvergunning worden gesteld, of in de APV.” “Gemeenten kunnen de meeste van hun taken op dit gebied prima zelf uitvoeren, maar natuurlijk willen wij hen graag waar nodig adviseren door bijvoorbeeld modelvergunningen en een handleiding op te stellen. We willen hen faciliteren, zodat zij beter in staat zijn hun aandeel in het toezicht op speelautomaten uit te voeren.”

 

Gebleken is dat gemeenten niet altijd goed op de hoogte zijn van taken en bevoegdheden wat betreft toezicht op speelautomaten. “Gemeenten kunnen de meeste van hun taken op dit gebied prima zelf uitvoeren, maar natuurlijk willen wij hen graag waar nodig adviseren door bijvoorbeeld modelvergunningen en een handleiding op te stellen. We willen hen faciliteren, zodat zij beter in staat zijn hun aandeel in het toezicht op speelautomaten uit te voeren.”

 

Klik hier voor het volledige factsheet.

Klik hier voor het volledige interview met J. Pot.