Kansspelautoriteit zet nieuwe stap in bestrijden
van kansspelen op afstand

31 MEI 2017

De Nederlandse Kansspelautoriteit zet per 1 juni a.s. een nieuwe stap in het bestrijden van kansspelen op afstand (online) die zich richten op de Nederlandse markt. De Kansspelautoriteit (Ksa) start dit jaar ook een thematische actie tegen kansspelen online waaraan minderjarigen kunnen deelnemen. Vice-voorzitter mr H.W. (Henk) Kesler van de Kansspelautoriteit: ‘Dat minderjarigen kunnen meedoen aan kansspelen online is onacceptabel’.

 

De Ksa richt zich nu ook op websites die onmiskenbaar hun aanbod op de Nederlandse spelers richten wat kan blijken uit:

  1.  kansspelaanbod via een website met een .nl-extensie (al dan niet doorgeleid naar andere websites)
  2.  kansspelaanbod via een website die, al dan niet na inloggen, (mede) in de Nederlandse taal te raadplegen is;
  3.   illegaal online kansspelaanbod waarvoor reclame wordt gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt;
  4.  gebruik van domeinnamen met daarin typische naar Nederland verwijzende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen (zoals ‘klompenbingo’ etc.)
  5. gebruik van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt
  6. etc.

 

Bescherming minderjarigen

 

Onderzoeken en meldingen van spelers duiden erop dat er aanbieders zijn die minderjarige deelnemers accepteren. De Kansspelautoriteit vindt dit een hoogst onwenselijke, risicovolle situatie voor jongeren. Daarom zal de Kansspelautoriteit in 2017 een onderzoek starten naar de deelname van minderjarigen bij aanbieders online. De Kansspelautoriteit wil een beter beeld hiervan krijgen, evenals van welke aanbieders minderjarige deelnemers accepteren. De resultaten van dit verkennend onderzoek kunnen voor de Kansspelautoriteit aanleiding zijn om waar nodig handhavend op te treden.