Kansspelsector kiest voor nieuwe slogan: Voorkom Spijt, Stop op Tijd 18+

5 november 2021

De afgelopen maanden is in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder leiding van het Trimbos instituut gewerkt aan een nieuwe formulering voor de huidige slogan “Speel Bewust, 18+”. Aanleiding hiervoor is het inwerkingtreden van de nieuwe wet Kansspelen op afstand. Het Trimbos Instituut heeft vijf alternatieven in samenwerking met gedragsexperts ontwikkeld. De drie brancheverenigingen voor kansspelen NOGA, VAN Kansspelen en VNLOK zijn gezamenlijk van mening dat “voorkom spijt, stop op tijd, 18+” van deze vijf alternatieven het meest aansprekend, passend en effectief is.

 De directe aanleiding voor een vervanging van Speel Bewust, 18+ was een amendement van Kamerlid Mei Li Vos waarin is bepaald dat een eenduidige en heldere slogan moet worden ontwikkeld die waarschuwt voor de risico’s van kansspelverslaving. Deze slogan zal bij elke reclameuiting voor kansspelen goed zichtbaar moeten zijn.

De kansspelsector heeft zelfstandig onderzoek laten doen naar een effectievere en steviger slogan, waarbij ook de deskundigheid van gedragsexperts en onafhankelijke wetenschappers is ingeroepen. Uit dit onderzoek kwam het voorstel “beperk je inleg, ken je grens, 18+” als meest geschikt naar voren. Dit kon helaas niet op steun van de gezamenlijke verslavingszorg rekenen. In hetzelfde onderzoek zijn ook de vijf slogans van het Trimbos instituut en verslavingszorg beoordeeld, hieruit kwam “Voorkom Spijt, Stop op Tijd, 18+” als beste uit de bus.

VNLOK, NOGA en VAN Kansspelen roepen de Minister voor Rechtsbescherming op snel een besluit te nemen over de nieuwe en effectievere slogan en te kiezen voor “Voorkom spijt, Stop op tijd 18+” voor sectoren waar onze brancheverenigingen actief zijn. Zowel de consumenten als de aanbieders zijn bij duidelijkheid op korte termijn gebaat. De sector is in staat om deze slogan op korte termijn volledig te implementeren. Het Trimbos instituut zal binnenkort het rapport met haar bevindingen presenteren. VNLOK, NOGA en VAN Kansspelen kijken met vertrouwen uit naar de conclusies en afwegingen.