Reclame maken
voor kansspelen

De Stichting Reclame Code (SRC) is de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. Samen met onze leden houden wij ons aan de algemene regels rondom reclame-uitingen. Deze staan in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Bovendien houden wij ons ook aan de Reclame Code Kansspelen (RCK). De algemene regels zien er onder meer op toe dat reclame niet misleidend is, eerlijk is en in overeenstemming met de wet. Ook mag reclame niet kwetsend zijn of aan gevoelens van angst appelleren. De RCK ziet toe op specifieke regels zoals geen kansspelreclame richten op personen jonger dan 18 jaar.

Adverteren voor kansspelen?
Ken de regels

Klachten over kansspelreclame

Heb je een klacht over een reclame-uiting van één van onze leden? Dan kun je deze indienen bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie (RCC). De (voorzitter van de) RCC toetst of de betreffende reclame-uiting voldoet aan de regels in de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Reclame Code Kansspelen.

Bezwaar en beroep bij de Reclame Code Commissie

Tegen elke uitspraak van de voorzitter van de RCC kan je bezwaar maken bij de voltallige RCC. Ook kan je tegen elke uitspraak van de voltallige RCC beroep aantekenen bij het College van Beroep (CvB). Wanneer een overtreding van de NRC is vastgesteld, geeft de afdeling Compliance of de betrokken adverteerder gevolg aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC en/of het CvB.