Kansspelen mag maar wel
binnen de regels van de wet

Nederland reguleert de branche door de Wet op de Kansspelen. Deze wet bevat de regels voor alle kansspelen in Nederland. Het uitgangspunt is dat alle kansspelen verboden zijn tenzij er een vergunning is verleend door de overheid. Er is dus altijd een vergunning nodig om een kansspel te organiseren. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Eén daarvan is het promotionele kansspel. Deze is geregeld in een gedragscode. Bingo bij de sportvereniging valt wel onder de wet, maar kent alleen een meldplicht bij de gemeente.

We doen ook
aan zelfregulering

Voor elke kansspel heeft de wet algemene regels. Deze vind je in de onderliggende besluiten zoals de Beschikking Casinospelen en het Speelautomatenbesluit 2000. Hierin staan welke spelen zijn toegestaan en welke begrenzingen deze hebben. De verschillende soorten kansspelbelasting die aanbieders moeten betalen zijn geregeld in een aparte wet: de Wet op de Kansspelbelasting.

De kansspelsector staat onder toezicht van de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA). Deze overheidsorganisatie vindt zijn wettelijke basis in deze wet. De KSA houdt toezicht op alle kansspelaanbieders in Nederland.

 

Onze zorgplicht vinden we belangrijk

De zorgplicht van onze leden en van alle andere aanbieders vind je in artikel 4a van de Wet op de Kansspelen. Deze zorgplicht is nader uitgewerkt in het Besluit en de regeling met de naam: Werving, Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen.

De VAN vindt dat kansspelen in alle openheid de ruimte moeten krijgen. Zodat je het in goede banen kunt leiden, risico’s bespreekbaar maakt en samen de verantwoordelijkheid neemt. Onze zorgplicht is dus belangrijk. De gezondheid van de spelers staat bij ons en onze leden altijd voorop. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid. Wij scholen al onze medewerkers op het terrein van preventie. Ook lichten we het publiek o.a. voor over de mogelijke risico’s van het spel. Op deze manier garanderen wij dat spelers een veilig en betrouwbaar kansspel spelen.

 

Zelfregulering van de sector

We leggen onszelf als branche ook regels op. Deze gaan verder dan de wettelijke vereisten. Dit noem je met een mooi woord zelfregulering. Hiermee nemen wij en onze leden onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op een proactieve wijze. Onze ondernemerscode en onze regels omtrent preventie zijn hier concrete voorbeelden van.

 

De uitgangspunten voor kansspelbeleid in Nederland

Het kabinet Rutte II kiest in 2014 voor een andere koers om de doelstellingen van het beleid te bereiken. In plaats van het beperken van het aanbod is er een keuze gemaakt voor het opleggen van strikte vergunningsvoorwaarden en een strenge handhaving vanuit de Nederlandse Kansspelautoriteit. Hiermee is een volgende stap gezet in de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid.

 1. De doelstellingen van het beleid zijn:
 2. het voorkomen van verslaving
 3. het beschermen van de consument
 4. het tegengaan van fraude en overige criminaliteit

Een volgende stap in het kader van de modernisering van het beleid is het toestaan van kansspelen via internet. In 2017 behandelt de Eerste Kamer een wetsvoorstel hierover. De invoering zal vermoedelijk per 2019 plaatsvinden.

 

Belangrijkste Wet- en regelgeving voor kansspelaanbieders:

 1. Wet op de Kansspelen Titel VA
 2. Speelautomatenbesluit 2000
 3.  Speelautomatenregeling 2000
 4. Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de Kansspelen
 5. Besluit inzake werving, reclame en kansspelpreventie
 6. Ministeriële regeling inzake werving, reclame en kansspelpreventie kansspelen
 7. Reclamecode Kansspelen
 8. Gedragscode Promotionele Kansspelen
 9. Wet op de Kansspelbelasting
 10. Wet BIBOB
 11. Drank- en Horecawet
 12. Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet