Mega-verhoging kansspelbelasting betekent koude sanering gereguleerde offline sector en meer illegaliteit

Brancheorganisatie VAN Kansspelen heeft met verbijstering kennisgenomen van het voornemen van PVV, VVD, NSC en BBB om de kansspelbelasting wederom te verhogen. Uit de budgettaire bijlage valt op te maken dat men denkt aan een stijging van 30,5 naar maar liefst 37,8%. Dit zou het einde betekenen van de gereguleerde offline klein kansspelsector. En daarmee vrij baan maken voor illegaal en risicovoller gokken, criminaliteit, ondermijning en gokverslavingen, met alle maatschappelijke kosten van dien en op den duur juist minder belastinginkomsten. De kansspelbelasting is net twee jaar op rij fors verhoogd. Legale aanbieders van speelautomaten(-casino’s) draaien al jaren grote verliezen en omzetten zijn met 29% gedaald, zoals een vorige week gepubliceerd KPMG-rapport aantoont. Daarin staat eveneens dat een procent punt verhoging van kansspelbelasting leidt tot wel een 20% hoger verlies. Het voornemen van de coalitie zou dan ook evident linea recta leiden tot het het wegvallen van gereguleerd aanbod. Het staat ook haaks op een enkele maanden geleden door de VVD ingediend en met steun van PVV, NSC en BBB aangenomen amendement, waarin juist verlaging voor offline, fysiek gecontroleerde kansspelen is beloofd.

Voorzitter Henry Meijdam in een eerste reactie: “Dit is het tegenovergestelde van de bestaanszekerheid die men zegt voor te staan voor burgers – waaronder naar ik aanneem ook volstrekt legale, bonafide mkb-ondernemers. Met goed of op zijn minst behoorlijk bestuur heeft het evenmin van doen. Wel is het maatschappelijk totaal onverantwoord, want dit leidt onvermijdelijk tot grote problemen en kosten rond veiligheid en zorg. Om een relatief klein financieel gat op papier het hoofd te bieden, zou hiermee domweg een dragende pijler onder het kansspelbeleid worden weggeslagen. Kennelijk was men zich hiervan niet bewust, allicht door de veelheid aan onderwerpen en de tijdsdruk. Maar dit punt in de voornemens moet dus echt gerepareerd worden, anders wordt het kind met het badwater weggegooid en ruiken criminelen kansen in het illegale gokcircuit.”