Ministerie van VWS publiceert tussenrapportage LADIS-cijfers

22 maart 2023

Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) publiceerde op woensdag 21 maart 2023 de voorlopige LADIS-cijfers over onder andere personen met een hulpvraag vanwege kansspelverslaving. VAN Kansspelen heeft met belangstelling kennisgenomen van de voorlopige LADIS-cijfers, waarin een lichte daling te zien is.

Lichte daling hulpvraag kansspelverslaving

Het aantal hulpvragen voor kansspelverslaving is in de periode 2016 – 2021 gedaald tot onder de 2000 personen per jaar, volgens de Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021. Daarmee maakt het aandeel kansspelverslaving 4% uit van het totaal aantal personen dat een hulpvraag voor verslavingszorg heeft. De lichte daling die deze monitor laat zien is interessant. Immers, deze voorlopige cijfers ontkrachten het in de politiek en media geschetste beeld dat het aantal spelers met problematisch gokgedrag sterk stijgt.

Verdere verdieping cijfers wenselijk

VAN Kansspelen vindt het belangrijk om kansspelverslaving te voorkomen. Het naar behoren invullen van de zorgplicht is voor onze branche topprioriteit. VAN Kansspelen hecht er daarom aan dat problematiek omtrent kansspelverslaving zo gedetailleerd mogelijk in kaart wordt gebracht, zodat er gericht verslavingspreventiebeleid kan worden gevoerd en discussies kunnen worden aangegaan op basis van feiten en cijfers.

De minister voor Rechtsbescherming heeft aangegeven dat de LADIS-cijfers, in combinatie met de rapportages van de Nationaal Rapporteur Verslavingen en de aangekondigde periodieke monitor van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, mee zullen worden genomen in het toekomstige beleid met betrekking tot verslavingspreventie. Om dit toekomstige beleid zo geïnformeerd en effectief mogelijk vorm te geven, roept VAN Kansspelen daarom op om in toekomstige rapportages een onderscheid per kansspelkanaal aan te brengen.

Verslavingspreventie gezamenlijke opdracht

Het voorkomen van kansspelverslaving is een gezamenlijke opdracht. VAN Kansspelen vindt het daarom belangrijk dat alle betrokken partijen (overheid, verslavingszorg en industrie) zich gezamenlijk inzetten voor actuele en heldere data over de hulpvragen voor verslavingszorg.