Nuttige werkbezoeken Politie Nederland, Openbaar Ministerie en Raad van Bestuur Kansspelautoriteit

21 december 2023

Eind december organiseerde brancheorganisatie VAN Kansspelen een tweetal werkbezoeken. Met een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van Politie Nederland en het Openbaar Ministerie werd Jack’s Casino in Amersfoort bezocht en was het centrale onderwerp veiligheid in relatie tot contant geld. Een week later werd de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit ontvangen op twee verschillende locaties in Dordrecht, te weten Fair Play Casino en Casino Jackpot.

De al meer dan twintig jaar niet of nauwelijks gewijzigde wet- en regelgeving rond speelautomaten, schrijft voor dat uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van cash geld. Dit tegen de al jarenlang zichtbare maatschappelijke trend van steeds meer contactloos betalen en pinnen in, mede gestimuleerd door overheden en banken. Gevolg is dat amusementscentra een van de steeds schaarser wordende plekken zijn waar contant geld aanwezig is. Hoewel de pakkans zeer hoog is en bedrijven alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen, vinden er jaarlijks meerdere overvallen plaats. En ook dit gaat tegen een landelijke trend in, want het totaal aantal overvallen in Nederland neemt overall af. De vertegenwoordigers van Politie Nederland en het Openbaar Ministerie konden met eigen ogen zien welke beveiligingsmaatregelen zoal worden getroffen. Daarnaast is gesproken over hoe de situatie nog veiliger gemaakt zou kunnen worden. Vanzelfsprekend zal contant geld altijd een wettelijk geaccepteerd betaalmiddel moeten blijven, maar zeker waar het veiligheid aangaat zullen ter aanvulling ook de voordelen van andere betalingswijzen bekeken moeten worden, zowel wat betreft inworp als het uitkeren van prijzen.

 

 

Met de voltallige Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit, bestaande uit voorzitter René Jansen, vicevoorzitter Bernadette van Buchem en hun bestuurssecretaris, was de aandacht primair gericht op de toepassing van CRUKS in de speelautomatencasino’s. Het werkbezoek bood evenwel alle gelegenheid om het algehele preventiebeleid en alles daaromheen te zien en te bespreken. Medewerkers die dagelijks in de casino’s werkzaam zijn gaven een nuttig inkijkje hoe in de praktijk zorgvuldig invulling wordt gegeven aan preventiebeleid en zorgplicht. “Toezichthouden kan niet alleen vanachter een bureau”, liet voorzitter René Jansen treffend optekenen in een Linkedin-post van de Kansspelautoriteit waarin positief werd teruggekeken op het werkbezoek. Ook Daan Keij (directeur VAN Kansspelen) spreekt van een geslaagd werkbezoek: “Natuurlijk spreken we als branchevereniging regelmatig aan de formele vergadertafel met de Ksa over belangrijke zaken als preventie en zorgplicht, maar het is ontzettend waardevol dat de ondernemers en mensen op de werkvloer kunnen laten horen en zien hoe zij hier daadwerkelijk zorgvuldig invulling aan geven en waar zij tegenaan lopen. Heel goed dat ook een Raad van Bestuur van de Ksa ervoor open staat om de praktijk met ons te bekijken en bespreken. Veel dank gaat uit naar de mensen van Fair Play Casino en Casino Jackpot, want juist hun gastvrijheid, heldere uitleg en toewijding maakten dit werkbezoek zo nuttig.”