Onder voorwaarden aangifte kansspelbelasting per kwartaal mogelijk

25 JANUARI 2017

Voor speelautomatenexploitanten die niet veel Kansspelbelasting (KSB) betalen, heeft de regering de termijn waarover de afdracht en aangifte moeten plaatsvinden, verruimd van een maand naar een kwartaal.

Dit geldt voor ondernemers van wie de betaalde kansspelbelasting in de afgelopen twee kalenderjaren per kwartaal gemiddeld niet meer heeft bedragen dan € 15.000. Als tweede voorwaarde geldt dat aan de belastingplichtige ondernemer in de afgelopen twee kalenderjaren niet meer dan twee naheffingsaanslagen kansspelbelasting zijn opgelegd.

Voor ongeveer de helft van de exploitanten betekent dit dat zij over januari 2017 geen aangiftebiljet kansspelbelasting ontvangen. Eind maart 2017 ontvangen zij een aangifte over het eerste kwartaal 2017. De administratieve lasten van de betrokken ondernemers en de Belastingdienst worden hierdoor verlicht. De afspraak dat minimaal één keer per maand een afrekening met de opstellers van de kansspelautomaten plaatsvindt blijft van kracht. De vergunninghouders die over januari 2017 geen aangiftebiljet meer ontvangen krijgen binnenkort de bijgaande brief toegezonden. Hierin staan ook de voorwaarden om voor een kwartaalaangifte in aanmerking te komen c.q. te blijven komen.