Agenda van de vergaderingen

Vergadering VAN bestuur

Er wordt regelmatig online vergaderd

 

 

Woensdag 
Algemene Ledenvergadering 
Deze is tot nader order uitgesteld