Politiek nieuws: vragen jaarverslag Justitie en AO kansspelen gepland

28 mei 2018

Afgelopen donderdag werd duidelijk dat de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid vragen heeft gesteld over kansspelen bij het Jaarverslag van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ook heeft de commissie een Algemeen Overleg over kansspelen gepland.

 

Kamervragen jaarverslag

De Kamercommissie Justitie en Veiligheid heeft een tweetal vragen gesteld over kansspelen naar aanleiding van het jaarverslag van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vragen hebben betrekking op het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KoA) dat nog voor behandeling in de Eerste Kamer voor ligt. De volgende vragen werden gesteld:

  • “Wat zijn de budgettaire gevolgen van het later in werking treden van de Wet kansspelen op afstand?
  • Welke opdrachten en subsidies op het gebied van kansspelen zijn vertraagd of niet doorgegaan als gevolg van het later in werking treden van de wet     kansspelen op afstand?”

Algemeen Overleg kansspelen

De Kamercommissie Justitie en Veiligheid heeft tevens een Algemeen Overleg (AO) kansspelen ingepland voor (vooralsnog) 13 september aanstaande. Of het overleg op deze datum doorgaat, is afhankelijk van ontwikkelingen van de agenda van de Tweede Kamer. Aanleiding voor dit AO is de reactie van minister Dekker op de wetgevingsbrief van de Kansspelautoriteit. Andere toegevoegde onderwerpen zijn de evaluatie van Kansspelautoriteit en de inrichting van de Nederlandse loterijmarkt.

 

VAN Kansspelen zal het debat volgen en u te zijner tijd inlichten over de uitkomsten van het debat.