Rectificatie: rapport deskresearch prioriteringscriteria VAN Kansspelen

20 december 2019

Het rapport “Desk Research prioriteringscriteria KSA” dat in opdracht van VAN Kansspelen door   Sherloq  Marktonderzoek op 22 november is afgeleverd bevatte een storende fout.

 

In het rapport zijn de websites van 177 online kansspelbedrijven door Sherloq onderzocht op overtreding van de wettelijke regels en de op basis daarvan gehanteerde prioriteringscriteria van de Kansspelautoriteit (KSA).

Op pagina 9 van het onderzoeksrapport staat dat uit het onderzoek blijkt dat de ARDENT GROUP door middel van haar website circus.be de regels zou overtreden en voor handhaving in aanmerking komt.

 

Dit is onjuist en misleidend. Nader onderzoek leert dat de ARDENT GROUP volgens de wettelijke regels opereert.  Inmiddels is deze fout in het rapport hersteld op verzoek van ARDENT GROUP.

Alle betrokkenen ontvangen deze herstel mededeling.

Wij betreuren zeer dat door deze onzorgvuldigheid in het rapport de ARDENT GROUP last heeft ondervonden en gaan er vanuit dat hiermee deze fout is hersteld.

 

19 december 2019

Bestuur VAN Kansspelen

Directie Sherloq Marktonderzoek