Update coronamaatregelen 25 september: extra gebieden zorgelijk

25 september 2020

Vandaag (25 september) hebben het kabinet en de betrokken veiligheidsregio’s aangekondigd dat er ook extra maatregelen vanaf 27 september, om 18 uur ook zullen gelden voor acht andere veiligheidsregio’s.

 

Speelautomaten-casino’s en horeca ook in acht andere veiligheidsregio’s eerder dicht

Deze zogeheten nachtsluiting wordt eveneens van kracht in de veiligheidsregio’s Groningen, Flevoland (o.a. Almere en Lelystad), Zuid-Holland Zuid (o.a. Dordrecht), Gelderland-Zuid (o.a. Nijmegen en Tiel), Gooi- en Vechtstreek (o.a. Hilversum), Zaanstreek en Waterland (o.a. Zaanstad), Noord-Brabant Noord (o.a. ’s-Hertogenbosch) en Noord-Brabant Zuidoost (o.a. Eindhoven en Helmond).

 

De extra maatregelen blijven gelden voor de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht.

 

Het houdt concreet in dat vanaf 24:00 uur er geen gasten meer mogen worden toegelaten en de muziek uit moet. Om 01.00 uur moet de zaak geheel gesloten zijn. Dus niet alleen de daarin aanwezige eet- en drinkgelegenheid.

 

Meldplicht samenkomst 50 personen

In de hiervoor genoemde veiligheidsregio’s geldt aanvullend op de zogeheten nachtsluiting een meldplicht voor samenkomsten van meer dan 50 personen. Speelautomatenhallen, casino’s en de horeca hoeven alleen een dergelijke melding te maken indien er sprake is van een besloten feest of partij van meer dan 50 personen.

 

Houd u aan de coronaprotocollen, dat is ook in uw belang!

De uitbereiding van de extra maatregelen naar acht andere veiligheidsregio’s laat zien dat het van groot belang is de protocollen (horeca en speelautomaten-casino’s) in acht te nemen en de maatregelen in de praktijk toe te passen.

 

Bij deze een aantal belangrijke bepaling voor de speelautomaten-casino’s nog even op een rij:

 • Bepaal het Maximaal Aantal Bezoekers (MAB) en handhaaf deze;
 • Het MAB kan niet hoger liggen 100 (exclusief personeel), indien de gezondheid van de aanwezigen niet wordt geverifieerd en er niet wordt gewerkt met reservering;
 • Bij twijfel over gezondheidstoestand (i.v.m. corona) worden gasten en medewerkers geweerd;
 • Gasten worden alleen toegelaten als zij bij binnenkomst hun handen hebben gedesinfecteerd;
 • Gasten én medewerkers bewaren onderling 1,5-meter afstand;
 • Gasten spelen zittend. Stoelen mogen niet door de gasten zelf worden verplaatst;
 • Biedt geen entertainment aan. Hetzelfde geldt voor groepsactiviteiten en -arrangementen. Eveneens wordt afgezien van acties die tot een verhoogde toestroom van gasten (piekbelasting) kunnen leiden;
 • Voer de strikte hygiëne- en beschermingsmaatregelen uit. Een daarvan is dat zodra een speelautomaat niet meer wordt bespeeld deze wordt gereinigd door een medewerker voordat de volgende gast mag plaatsnemen.
 • Per vestiging is er een coronaverantwoordelijke (CV) aangesteld die toeziet op implementatie, toezicht en handhaving van de bepalingen.
 • Per dienst is altijd één coronacoördinator (CoCo), die is belast met de operationele uitvoering van het toezicht/de naleving en is het aanspreekpunt voor medewerkers en gasten.
 • Vul elke dienst de “Checklist Operationeel Protocol” in.

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd mailen naar helpdesk@vaninfo.nl.