VAN Kansspelen: onderzoek Kansspelautoriteit onderstreept dat ondernemers verantwoordelijkheid nemen

 

14 december 2018

Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit is gebleken dat minderjarigen bij 70 onderzochte locaties geen gebruik maken van speelautomaten. VAN Kansspelen is blij met deze onderzoeksresultaten. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen gebruik maken van speelautomaten.

 

“Resultaten onderstrepen dat ondernemers verantwoordelijkheid nemen”
Frits Huffnagel, voorzitter van VAN Kansspelen, is verheugd over de onderzoeksresultaten: “deze resultaten onderstrepen dat aanbieders van kansspelen in de horeca hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. Als branchevereniging brengen we dat al langer onder de aandacht. Het is prettig dat dit onderzoek die boodschap bevestigt.”

 

VAN Kansspelen en haar leden besteden veel aandacht aan het voorkomen van het gebruik van speelautomaten door minderjarigen. Zo is er in horeca-opleidingen aandacht voor speelautomaten, is er voor horecapersoneel een speciale handreiking beschikbaar en vestigen we via allerlei communicatiemiddelen aandacht hierop.

 

Grondig onderzoek onder 70 horecalocaties
De Kansspelautoriteit heeft op donderdag 13 december jongstleden een uitgebreid onderzoek gedaan op 70 horecalocaties waar van speelautomaten gebruik kan worden gemaakt. De inspecteurs controleerden of er minderjarigen waren die gebruik maakten van de speelautomaten én werd horecapersoneel uitgebreid gevraagd naar hun ervaringen. Horecapersoneel gaf aan dat zij strikt handhaven met een 18-plus beleid al aan de deur of specifiek bij speelautomaten. De toezichthouder vond geen misstanden.

 

Het complete nieuwsbericht van de Kansspelautoriteit is hier te vinden.