VAN Kansspelen wil duidelijkheid van politiek voor ondernemers

16 mei 2018

Brancheorganisatie VAN Kansspelen wil dat de politiek duidelijkheid geeft op het gebied van de kansspelbelasting en het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand. Die oproep deed Frits Huffnagel, voorzitter van VAN Kansspelen, vandaag in een speech tijdens de opening van een nieuw amusementscentrum in Nuland. “De overheid houdt ondernemers in onzekerheid en werkt vertragend door geen keuze te maken over het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Wel is er voor dit jaar een verhoging van de kansspelbelasting opgelegd. Zo betaalt de branche voor het getreuzel van de politiek. Dat is oneerlijk en onredelijk!”, zo betoogde Huffnagel.

 

Belastingverhoging door afwachtende politiek
In afwachting van invoering van het wetvoorstel Kansspelen op Afstand, heeft het ministerie van Financiën de kansspelbelasting met 1,1% tijdelijk verhoogd, voor de complete branche een verhoging van 20 miljoen euro. Hiermee worden de inkomsten die waren verwacht door de legalisatie van online kansspelen gecompenseerd. “Ondernemers betalen dus voor het getreuzel van de politiek. Dit is oneerlijk en onredelijk. De politiek moet aan de slag met het wetsvoorstel. Stem voor of tegen het wetsvoorstel, maar geef ondernemers duidelijkheid! En draai die belachelijke belastingverhoging sowieso terug!”, maakte Huffnagel in zijn speech duidelijk.

 

Sector onderneemt, politiek moet ondernemender worden
Frits Huffnagel hield zijn speech tijdens de opening van het fraaie, nieuwe ‘Gran Casino Nuland’. “Dit nieuwe amusementscentrum laat zien dat de sector vooruit wil. De sector wil ondernemen. Ondernemers zijn echter onzeker over wat de overheid wil en doet. De politiek moet duidelijkheid verschaffen, zorgen voor heldere kaders en een goed ondernemingsklimaat. De politiek zou veel ondernemender kunnen zijn”.
Al in juli 2016 werd het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand goedgekeurd in de Tweede Kamer en sinds die tijd is de behandeling in de Eerste Kamer nog niet begonnen. Het is voor het ondernemersklimaat belangrijk dat de politiek het wetsvoorstel behandelt en erover stemt. Voor of tegen, in allebei de gevallen geeft het ondernemers duidelijkheid over de kaders waarbinnen zij in de toekomst moeten opereren.