Veranderingen rookruimten: handhaving verbod rookruimten

13 februari 2020

Op 27 september 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat “rookruimten in de horeca” in strijd zijn met het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging en om die reden niet zijn toegestaan. Het arrest zette een streep door de afspraak tussen het ministerie van VWS en Koninklijke Horeca Nederland dat de rookruimtes in de horeca uiterlijk per 1 juli 2022 zouden worden gesloten.

 

Op 18 oktober jl. heeft staatssecretaris Blokhuis per brief aan de Kamer bevestigd dat als gevolg van het arrest de “rookruimten in de horeca” per direct verboden zijn.

 

Handhaving rookverbod

Omdat het risico op overlast door buiten rokende personen te beperken, achtte het ministerie van VWS het van belang dat er goede afspraken zouden worden gemaakt tussen gemeenten en lokale horeca om overlast te voorkomen. Vandaar dat het ministerie van VWS het besluit heeft genomen om de handhaving pas per 1 april 2020 van start te laten gaan.

Onder het verbod vallen in de ogen van het ministerie van VWS alle inrichtingen die voldoen aan de definitie van horeca-inrichting zoals deze in de Tabaks- en rookwarenwet is vastgelegd. In de brief van 18 oktober jl. worden de volgende concrete voorbeelden genoemd: cafés, discotheken, coffeeshops, shishalounges, concertzalen, hotels en restaurants.

 

Verbod op rookruimten ook voor speelautomatenhallen

Speelautomatenhallen worden dus niet expliciet genoemd, maar aangenomen wordt dat deze wel onder het verbod op “rookruimten in de horeca” vallen. Dit valt ook af te leiden uit de verschillende juridische adviezen die hierover her en der zijn ingewonnen. Tevens wordt verwezen naar het feit dat Holland Casino recent heeft aangekondigd dat er per 1 april 2020 in haar casino’s niet meer binnen gerookt mag worden.

 

De NVWA heeft aangekondigd dat er vanaf 1 april 2020 daadwerkelijk boetes zullen worden uitgedeeld. De hoogte van deze boete varieert van 600 tot 4500 euro en is afhankelijk van de inspectiehistorie. Een overzicht van de uitzonderingen op het rookverbod is te raadplegen via onderstaande link: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/uitzonderingen-rookverbod-buitenterrassen-rookruimten-priveruimten