Verslag congres Euromat

7 juni 2018

De afgelopen dagen werd het congres van de Europese brancheorganisatie Euromat gehouden. Met een uitgebreid programma, waar veel experts uit de landbased-sector aan deelnamen, werd stilgestaan bij verschillende actualiteiten in de sector. Ook VAN Kansspelen was vertegenwoordigd in een aantal panels: voorzitter Frits Huffnagel en algemeen secretaris Sanne Muijser zaten elk een deelsessie voor.

 

 

 

“Goed om internationale ontwikkelingen te volgen”

In andere landen in Europa gebeurt er veel op het gebied van kansspelen. Verschillende landen zijn bezig hun wetgeving te veranderen, in een aantal landen wordt de wetgeving (deels) geliberaliseerd. Ook zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van verslavingspreventie en hebben verschillende landen inmiddels ervaring opgedaan met een online aanbod van kansspelen. “Voor ons als VAN Kansspelen goed om van al die ervaringen te leren. Daarom hebben we actief meegedaan op het congres van onze Europese vertegenwoordiger”, zo geeft Sanne Muijser aan.

 

Nederlandse kansspelsector goed vertegenwoordigd op congres

Naast een afvaardiging van VAN Kansspelen was ook Marja Appelman (directeur van de Kansspelautoriteit) aanwezig en hield als eerste spreker een speech op het congres. De Kansspelautoriteit zoekt ook steeds meer samenwerking met autoriteiten in andere landen en ook is Marja Appelman onlangs verkozen tot voorzitter van de Europese vereniging van toezichthouders. Ook Eric Olders, ceo van JVH Gaming, had een inhoudelijke bijdrage evenals Roel Veltmeijer, ceo Alrecrea en Gamestate. Daarnaast waren verschillende leden van VAN Kansspelen op het congres aanwezig.

 

Inhoudelijk verrijkend programma

Een goed georganiseerd congres met een inhoudelijk sterk programma. Het feit dat verschillende directeuren van de kanspelautoriteiten uit Europa deelnamen aan de panelsessies geeft het belang van dit congres aan.

 

In veel landen is er veel te doen omtrent wetgeving op kansspelen. Daarnaast heeft Europese Unie zich teruggetrokken uit de dossiers en laat het aan de individuele lidstaten over om hun eigen kansspelbeleid te maken. Het is dan ook belangrijk om onderwerpen die Europa breed spelen, zoals preventie van kansspelverslaving en technologische ontwikkelingen op het gebied van spelersbescherming, te volgen en te bespreken. Ook de kansen op het gebied van nieuwe betaalsystemen, de groeimogelijkheden van de markt en het herkennen van wat de speler/klant van de aanbieder verwacht waren belangrijke thema’s op het congres.

 

Dat de aanwezige kansspelautoriteiten enthousiast waren over de onderwerpen geeft aan dat het congres steeds meer aan belang wint. Daarom is het de verwachting dan ook dat volgend jaar Euromat wederom een congres zal organiseren.