Wet KoA ingevoerd: nog aandachtspunten voor de sector

2 december 2021

Per 1 oktober 2021 is de Wet Kansspelen op Afstand ingevoerd. Daarbij is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) van start gegaan en zijn de eisen voor onder andere verslavingspreventie aangescherpt. De sector heeft in de periode oplopend naar 1 oktober 2021 hard gewerkt aan de invoering van alle eisen.

 Controle Kansspelautoriteit: nog aandachtspunten

De Kansspelautoriteit heeft de afgelopen periode controles gehouden bij verschillende amusementscentra. Daaruit kwam naar voren dat er voor een aantal amusementscentra nog aandachtspunten zijn. Locaties die dit betreft zijn geïnformeerd door de toezichthouder en zullen deze aandachtspunten verbeteren.

Nieuwe Wet Kansspelen op Afstand

In twee fasen is de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand ingevoerd. Meest belangrijke onderdelen van de wet zijn de legalisering van online kansspelen, de invoering van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) en strengere eisen rondom verslavingspreventie.

In de aanloop van de invoering van de nieuwe wet hebben ondernemers hard gewerkt om aan te sluiten op het CRUKS-systeem en de nieuwe vereisten rondom onder andere verslavingspreventie in te voeren.

Eerder informeerden we leden met webinars, een speciale nieuwsbrief, documentatie en een KoA-helpdesk over de verschillende wijzigingen met de Wet KoA. Leden die vragen hebben naar aanleiding van de controles van de Kansspelautoriteit kunnen hun vragen stellen via helpdesk@vaninfo.nl