Plezierig en
verantwoord spelen

Het overgrote deel van de spelers beleeft een groot plezier aan het betrouwbare en attractieve aanbod van onze leden. Zij zijn een lekker avondje uit en blijven binnen hun eigen grenzen. Helaas is er een klein gedeelte van de spelers dat hier moeite mee heeft. Deze spelers verdienen onze zorg en aandacht. Onze leden zijn doordrongen van hun verantwoordelijkheid en nemen hun zorgplicht dan ook zeer serieus. Overigens heeft de speler zelf ook een eigen verantwoordelijkheid.

Preventie
is belangrijk

Verantwoord spelen betekent voor onze leden dat zij producten aanbieden die wettelijk zijn goedgekeurd en voldoen aan de wettelijke normen die spelers beschermen. Daarnaast voeren wij een actief preventiebeleid. Binnen dit beleid informeren we spelers en indien nodig spreken we hen aan op het spelgedrag. Ook verwijzen we spelers met problemen door naar de professionele hulpverlening. Hiervoor hebben onze leden goed getraind personeel in dienst, die deskundig en integer handelen. Naast de wettelijke normen houden onze leden zich ook aan de regels die wij door onze ondernemerscode aan onszelf opleggen.