Casinobranche diep teleurgesteld

7 mei 2020

Protocol goedgekeurd, sector kan op korte termijn veilig open

 

Holland Casino en VAN Kansspelen hebben met diepe teleurstelling kennis genomen van de maatregelen van het kabinet om een heropening van casino’s en speelhallen pas weer vanaf 1 september toe te staan.

Als één van de weinige sectoren in ons land moeten zij maar liefst 6 maanden hun deuren gesloten houden met alle gevolgen van dien. Spelers kunnen nu nergens terecht en er zitten ruim 8.000 medewerkers al maanden thuis. De bedrijven – groot en klein – zijn er absoluut van overtuigd dat zij met het positief ontvangen advies van de overheid op het sectorprotocol veel eerder veilig, verantwoord en gereguleerd open kunnen, zonder onnodige belasting van de publieke ruimte en het openbaar vervoer.

 

Ook de toeleveranciers van deze sector worden door deze lange sluiting uitermate zwaar geraakt. Daarbij komt dat een dergelijk lange sluiting inmiddels grote risico’s met zich meebrengt, omdat spelers nu hun heil moeten zoeken bij illegale activiteiten zowel op locatie als online. Afgelopen weken heeft de politie op diverse locaties in het land al hard moeten ingrijpen.

 

CEO van Holland Casino Erwin van Lambaart: “Het zo lang op slot houden van de gehele sector is ons inziens onverantwoord gelet op onze maatschappelijke kanalisatie opdracht: het aanbieden van veilig en verantwoord spel. Het brengt enorme economische schade toe aan de complete sector. We hebben begrip voor het feit dat wij niet als allereerste weer open mogen, maar nóg 4 maanden gesloten blijven is echt uitermate onverstandig en onnodig. Wij zijn per uiterlijk 1 juni gereed om conform richtlijnen van de overheid onze vestigingen volledig verantwoord te kunnen openen.”

 

Frits Huffnagel, voorzitter van brancheorganisatie VAN Kansspelen in reactie op het kabinetsbesluit: “We zijn zeer teleurgesteld over het nieuws dat de amusementscentra per 1 september pas open mogen. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een uitgebreid protocol om weer snel open te kunnen. Daarnaast is er intensief contact geweest met allerlei ministeries. Het lijkt alsof het besluit van gisteravond op basis van onvoldoende kennis over de sector is genomen. De in de persconferentie toegezegde ruimhartigheid is pas voldoende als 100% van de kosten worden vergoed. We hebben er weinig vertrouwen in dat dit ook het aanbod zal zijn. We kunnen weer verantwoord open, zoals de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken hebben geadviseerd.”

 

Holland Casino en VAN Kansspelen willen graag op zo kort mogelijke termijn met de ministers voor Rechtsbescherming en Economische Zaken en Klimaat aan tafel om de maatregelen te heroverwegen.