Update over maatregelen coronavirus

14 augustus 2020

Afgelopen donderdag bent u via de wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de meest recente kabinetsmaatregelen in verband met het coronavirus. Eén daarvan is het terug draaien van een versoepeling in de horeca. Gasten moeten vanaf maandag 10 augustus jl. weer reserveren (vooraf of bij aankomst), zowel voor binnen als buiten én onafhankelijk van de omvang van de horecagelegenheid. Ook is een gezondheidsgesprek (triage) en het toewijzen van een vaste zitplaats (placering) weer verplicht. De ondernemers in de horeca worden daarnaast verplicht alle gasten te vragen om toestemming om ze te registreren ten behoeve van het bron- en contactonderzoek.
 
In de nieuwsbrief is opgemerkt dat voornoemde maatregel niet geldt voor de speelautomaten-casino’s. In het verlengde daarvan is gemeld dat begin deze week de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s hierop volledigheidshalve zouden worden nagelopen. Uit de bestuderen van deze noodverordeningen blijkt de nieuwe maatregelen van toepassing op eet- en drinkgelegenheden. De definitie hiervan is ruimer is dan die van horeca, waarover in de kabinetsbrief werd gesproken. Daaronder vallen alle inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht én genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering).
 
Concreet betekent dit dat de nieuwe maatregel wel van toepassing is op speelautomaten-casino’s die eten en/of drinken verkopen, bijvoorbeeld alcoholhoudende dranken. In dat geval is er de verplichting tot reserveren, triage en placeren. Daarenboven zijn de exploitanten verplicht alle gasten te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en daartoe de volgende gegevens te verstrekken:
1°. volledige naam;
2°. datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
3°. e-mailadres;
4°. telefoonnummer;
5°. toestemming.
Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD opgevraagd en worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd door de exploitant.
 
Indien geen sprake is van verkoop van eten en/of drinken veranderd er niets ten opzichte van de situatie van vóór 10 augustus jl. Met dien verstande dat vanaf die datum de veiligheidsregio’s recreatieve instellingen (zoals horeca, pretparken enz.) voor maximaal 14 dagen kunnen sluiten bij constatering van een bronbesmetting door de GGD. Het gaat hierbij om meerdere besmettingen die gerelateerd zijn aan de locatie. Dit kan ook dus ook gebeuren bij speelautomaten-casino’s.
 
Het is belangrijk om als sector onze bijdrage te leveren aan het voorkomen van coronabesmettingen. Wij roepen u dan ook op om u aan alle protocollen én de regels te houden. Wijs ook uw gasten hierop als zij zich hier niet aan houden.