CBS: gestage groei kansspelsector

4 juli 2019

De economie trekt aan, waardoor mensen vaker het casino bezoeken of een lot in de loterij kopen. In de periode 2015-2018 is de kansspelsector in Nederland gestaag gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een uitgebreid artikel gaat het statistisch bureau in op verschillende aspecten van de branche.

 

Groei toegevoegde waarde en bruto-spelresultaat

Het CBS meet over de periode 2015-2018 een groei van de toegevoegde waarde van 9% voor de kansspelsector. Dat is hoger dan de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) dat in diezelfde periode met 7,7% steeg. Verklaring daarvoor is dat de groei van de economie ervoor zorgt dat meer mensen aan kansspelen meedoen. Volgens een andere bron, de Marktscan van de Kansspelautoriteit, is de groei van de sector bij alle drie de ‘deelsectoren’ te vinden: zowel het gebruik van casinospelen, speelautomaten áls loterijen groeide gestaag.

 

Onderdeel van de groei is de toename van het bruto-spelresultaat (omzet minus de uitgekeerde prijzen). Volgens het CBS groeide de productiewaarde (hetzelfde getal als het bruto-spelresultaat) tot iets over 2 miljard euro voor de gehele sector.

 

Sterke groei opbrengsten kansspelbelasting sinds 2008

In 2008 is de kansspelbelasting aangepast en geldt het hoge tarief van 29% (sinds 1 januari 2018 zelfs 30,1%). Deze verhoging van de kansspelbelasting heeft geleid tot een forse stijging van de opbrengsten van de kansspelbelasting: van 247 miljoen euro in 2007 naar 529 miljoen euro in 2018.

 

Werkgelegenheid loopt weer op

De economische crisis en verhoging van de kansspelbelasting leverden een fors baanverlies in de sector op. Waren in 2010 circa 8.900 personen werkzaam in de kansspelsector volgens het CBS, in 2014 waren dit er 7.500. De aantrekkende economie en het grotere gebruik van kansspelen zorgden voor een toename van het aantal banen in de sector tot 8.300 in 2017.

 

Meer is te vinden in het artikel van het CBS.