Terugblik Algemene Ledenvergadering 27 maart jongstleden

4 maart 2019

Drukbezocht en veel actualiteiten. Zo is de Voorjaarsledenvergadering van VAN Kansspelen op 27 maart jongstleden te kenschetsen. Onderwerpen als het recent aangenomen wetsvoorstel Kansspelen op Afstand en de Leidraad Zorgplicht kwamen ruimschoots aan bod. Ook werd het financieel jaarverslag van de vereniging over 2018 behandeld.

 

(foto: Rob Papavoine)

 

Drukbezocht

Dankzij de gastvrijheid van Novomatic kwamen bij zo’n zeventig leden bij elkaar op het kantoor van Novomatic Netherlands in Waalwijk voor de bijeenkomst. Voorafgaand en na afloop van de Voorjaarsledenvergadering konden leden kennismaken met de nieuwste speelautomaten van Novomatic.

 

Herbenoeming leden sectiebesturen

Voorafgaand aan de vergadering werden een tweetal korte sectieledenvergaderingen gehouden voor de SAC en SEH. Voor beide secties werden een aantal leden unaniem herbenoemd. Wij wensen de bestuursleden veel succes met de uitoefening van hun functie!