Invulmogelijkheid uitvraag branchegegevens verlengd tot 7 oktober a.s.

27 september 2018

Op verzoek van verschillende leden is de invulmogelijkheid voor de uitvraag branchegegevens verlengd naar zondag 7 oktober aanstaande. Tot die tijd heeft u als lid van VAN Kansspelen de mogelijkheid om mee te doen aan de uitvraag. Helpt u mee en vult u de vragenlijst in?

 

In vijftien tot twintig minuten kunt u deze vragenlijst invullen. U kunt daarmee de lobby van de sector verder versterken. Tot en met 7 oktober kunt u meedoen. Doet u mee?

In de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maart spraken de leden zich uit voor een onderzoek naar gegevens over de speelautomatensector. Wat is dit onderzoek en hoe gaat dit in zijn werk? En waarom is het van groot belang dat u meedoet? In dit bericht leggen wij dat graag aan u uit.

 

Wat houdt de uitvraag naar branchegegevens in?

De uitvraag naar branchegegevens is een onderzoek onder leden naar feiten en cijfers over de branche. Deze cijfers gaan over verschillende onderwerpen: van het aantal speelautomaten tot vragen over verslavingspreventie in de praktijk en van toezicht door de Kansspelautoriteit tot personeel. Het onderzoek is zo vormgegeven dat u alle vragen in maximaal 15 á 20 minuten kunt beantwoorden.

De antwoorden worden verzameld door onderzoeksbureau Noordam & De Vries en worden verwerkt tot totalen en gemiddelden op sectorniveau. Deze totalen en gemiddelden zullen verwerkt worden in het brancherapport, een overzicht met feiten en cijfers uit de speelautomatensector in het afgelopen jaar. Het brancherapport zal landelijk én lokaal worden ingezet voor de lobby.

U vult het onderzoek digitaal in. Onderzoeksbureau Noordam & De Vries stuurt u daarvoor een speciale e-mail met inlogcode. Zo kunt u het onderzoek gemakkelijk en snel invullen. Verderop in deze mail leest u daar meer over.

 

Wie voert het onderzoek uit?

Om een gedegen en onafhankelijk onderzoek te kunnen doen, heeft VAN Kansspelen onderzoeksbureau Noordam & De Vries uit Amsterdam gevraagd het onderzoek uit te voeren. Noordam & De Vries heeft ruime ervaring in onderzoek voor brancheorganisaties en ook met dit type onderzoek.

Noordam & De Vries zal u dan ook met een e-mail met inlogcode benaderen om aan het onderzoek mee te doen.

 

Wat gebeurt er met de gegevens die ik invul?

De antwoorden die u geeft worden samen met de antwoorden van andere leden verwerkt tot totalen en gemiddelden op sectorniveau. De gegevens zijn niet herleidbaar naar u als lid en de individuele bedrijfsgegevens zijn ook voor VAN Kansspelen niet inzichtelijk. Onderzoeksbureau Noordam & De Vries stelt deze totalen en gemiddelden samen en deelt deze sectorgegevens met VAN Kansspelen. VAN Kansspelen verwerkt de sectorgegevens in het brancherapport.

Er is uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheid van uw gegevens. Daarnaast heeft VAN Kansspelen samen met Noordam & De Vries een verwerkersovereenkomst afgesloten, gelijk aan de eisen vanuit de AVG.

 

Hoe kan ik het onderzoek invullen?

U krijgt als lid van VAN Kansspelen van onderzoeksbureau Noordam & De Vries een mail met daarin een link naar de vragenlijst. U wordt dan naar een website geleid waar u de vragen digitaal in uw eigen tempo kunt beantwoorden. U vindt de vragenlijst alvast hier in PDF-formaat.

Heeft u als lid van VAN Kansspelen geen mail gehad, neem dan s.v.p. contact op via mail@vaninfo.nl.

 

Waarom is het belangrijk dat ik het onderzoek invul?

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden het onderzoek invullen. Hoe meer bedrijven het onderzoek invullen, hoe beter de cijfers een beeld geven over de stand van de sector én de prestaties van de sector. Zo kunnen we de gegevens (allen op sectorniveau) gebruiken in de lobby bij de landelijke politiek, bij beleidsmakers, maar ook bij gemeenten. Door het onderzoek in te vullen helpt u dus uzelf!

Een onderzoek met een goede respons zorgt voor een zwaarwegend document (het brancherapport) dat in de lobby effectief gebruikt kan worden. In andere sectoren zijn daar goede ervaringen mee, verschillende sectoren voeren dan ook jaarlijks een dergelijk onderzoek uit.

We willen u dan ook vriendelijk verzoeken om mee te doen aan het onderzoek naar branchegegevens. Zo maakt u uw brancheorganisatie sterker in de lobby naar politiek Den Haag en op lokaal niveau.

 

Tot wanneer kan ik het onderzoek invullen?

Het onderzoek loopt tot en met 7 oktober aanstaande.

 

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Er is ook een document met veelgestelde vragen en antwoorden samengesteld (FAQ’s). Deze vindt u hier. Hierin kunt u zaken nog verder nalezen.

Heeft u verder nog vragen? Mail dan naar mail@vaninfo.nl.